Julkaisulupa ja kartankäyttökorvaus

Kartan julkaiseminen painotuotteena tai sen käyttäminen internetissä edellyttää tekijänoikeuslain mukaista julkaisulupaa, joka haetaan kaupungilta sähköisellä lomakkeella. Julkaisulupaa ei tarvita karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin. 


Julkaisuluvan hakemisen lisäksi kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla julkaistavaan karttaan tulee aina liittää tekijänoikeudet osoittava merkintä: © Keravan kaupunki, maankäyttöpalvelut 20xx (julkaisuluvan vuosi). Aineiston maksimi käyttöaika on kolme vuotta.


Graafisena tai numeerisena luovutetun aineiston käytöstä graafisissa julkaisuissa peritään myös kartankäyttökorvausta. Kartankäyttökorvausta ei peritä karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin. Kartankäyttökorvaus muodostuu julkaisuhinnasta, aineistohinnasta ja käyttötavasta, ja lasketaan käyttämällä kaavaa julkaisuhinta x aineistotyyppi x käyttötapa (+ alv 24%).


Julkaisuhinta

Julkaisuhinta määräytyy painosmäärän ja aineiston koon perusteella.

​Painosmäärä kpl

​Alv 0%, € / km2

​Alv 24%, € / km2
1–100 
​5,50 
6,82​
100–1 000
​8,00
​9,92 
​1 001–2 500
​11,00
​13,64
​2 501–5 000
​13,50
​16,74
​5 001–10 000 
16,00 ​​19,84
​yli 10 000
​22,00
​27,28


Aineistotyyppi ja käyttötapa

Julkaisuhintaa korjataan aineistotyypin ja käyttötavan perusteella määräytyvillä painokertoimilla.


​Aineistotyyppi
​Painokerroin
Käyttötapa Painokerroin
Kantakartta​4​
​Yleishyödyllinen, ilmainen
​0,5
Virastokartta​​2
​Yleishyödyllinen, maksullinen
​1
Opaskartta​​1
Muu käyttötarkoitus, ilmainen​​1
​Muu kartta
​1
Muu käyttötarkoitus, maksullinen​​2


Esimerkki kartankäyttökorvauksen muodostumisesta:
Kun kyseessä on 6 000 kappaletta virastokarttoja, joita käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen ja jaetaan ilmaiseksi (alv 24%) kartankäyttökorvaus on 19,84 € x 2 x 0,5 = 19,84 €
Päivitetty 17.03.2022 klo 13:50