Numeeriset aineistot

Numeerisia kartta-aineistoja ovat vektorimuotoiset kanta-, opas-, kaava- ja johtokartta-aineistot sekä rasteriaineistot. Muita numeerisia paikkatietoaineistoja ovat ortoilmakuvat sekä laser-pistepilvien ja maastomallien aineistot. Numeeristen aineistojen kokonaishinta muodostuu perusmaksusta, aineiston kartankäyttökorvauksesta ja numeerisen aineiston käyttöoikeuskorvauksesta.


Perusmaksu

Numeeristen aineistojen perusmaksu on 50 euroa + alv 24%. Perusmaksu sisältää aineiston irrotuskustannukset, tuntiveloituskustannukset sekä tiedonsiirto- ja mahdolliset postituskustannukset.


Kartankäyttökorvaus

Kartankäyttökorvaus muodostuu julkaisuhinnasta, aineistohinnasta ja käyttötavasta. Graafisissa julkaisuissa käytettävän numeerisena luovutetun aineiston käytöstä perittävästä kartankäyttömaksusta löydät lisätietoja Julkaisulupa ja kartankäyttömaksu -sivulta.


Vektoriaineiston käyttöoikeuskorvaus

Vektoriaineistojen käyttöoikeuskorvaus määritellään pinta-alan mukaan. 


​KANTAKARTTA
€/ha
alv 0%​
€/ha
alv 24%
​Kaikki tasot
5,00​​6,20
​Kiinteistöt
​1,30
​1,61
​Rakennukset
​1,30
​1,61
​Maastokuviot
​0,85
​1,05
​Muut tiedot
​0,85
​1,05


​VIRASTOKARTTA
€/ha
alv 0%​
€/ha
alv 24%
​Kaikki tasot
​2,15
2,67​
​Pohjapiirros
​1,30
​1,61
​Nimistö ja osoitteet
​0,85
​1,05


Kanta- ja virastokartan hinnoittelussa vähimmäisveloitus on neljän hehtaarin kokoisen alueen mukaan.


​OPASKARTTA
€/km2
alv 0%​
€/km2
alv 24%
​Kaikki tiedot
6,00​​7,44


Opaskartan hinnoittelussa vähimmäisveloitus  on yksi neliökilometri.


​KAAVAKARTTA
€/ha
alv 0%​
€/ha
alv 24%
​Kaikki tiedot (ei sisällä pohjakarttaa)
6,00​
​7,44


Kaavakartta toimitetaan asemakaava-alueittain.


KOKO KAUPUNGIN KATTAVA AINEISTO​
(KOKO TIETOSISÄLTÖ)

HINTA
Kantakartta​​10 000 € (+ alv 24%)
Virastokartta​​4 300 € (+ alv 24%)
Opaskartta​​600 € (+ alv 24%)


Rasteriaineiston käyttöoikeuskorvaus

Rasteriaineistojen käyttökorvaus määritellään pinta-alan mukaan ja korvaus on puolet vektoriaineistojen käyttökorvauksesta.


Ortoilmakuvien käyttöoikeuskorvaus

Pikselikooltaan 5 cm ortoimakuvien aineistomaksu on 3 €/ha (+ alv 24%). Koko Keravan aineistomaksu on 6 000 € (+ alv 24%).


Laser-pistepilviaineiston ja maastomallien käyttöoikeuskorvaus

Pistepilviaineiston tai 20 cm korkeuskäyrien käyttöoikeuskorvaus on 10 €/ha (+alv 24%), ja koko Keravan aineistomaksu on 20 000 € (+alv 24%).  Korkeusmallin käyttöoikeuskorvaus on 5€/ha, ja koko Keravan aineistomaksu on 10 000 € (+alv 24%).

Päivitetty 17.03.2022 klo 09:11