Paikkatieto, kartat ja mittaus

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia digitaalisia paikkatietoaineistoja ja rekistereitä yksityisille asiakkaille ja kaupungin omaan käyttöön. Kaupungin tuottamia aineistoja ja ylläpitämiä rekistereitä ovat esimerkiksi:

  • kantakartta
  • ajantasa-asemakaava
  • osoitetiedot
  • kiinteistö- ja rakennusrekisteri
  • ilmakuvat
  • laserkeilausaineisto
  • maastomallinnus 


Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana sekä perinteisinä paperikarttoina että yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Tutustu tilattaviin kartta-aineistoihin. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa.


Kaupungin ylläpitämistä vesi- ja viemärijohdoista voi pyytää johtoselvityksen esimerkiksi kaivutöitä varten Keravan vesihuollosta. Yksityisten tahojen johtoselvityksiä voi tilata Johtotietopankista, kaivulupa.fi-verkkosivuilta ja verkkoselvitys.fi-verkkosivuilta

 

Etsi tietoa eri karttapalveluista

Kaupungilla on useita erilaisia selainpohjaisia karttapalveluita. Keravan karttapalvelu sisältää laajasti erilaisia kaupungin kartta-aineistoja. Sen lisäksi on katsottu tarpeelliseksi tehdä erilaisiin teemoihin keskittyviä karttapalveluita. 


Mikäli sinulla on ideoita karttapalveluiden sisällöksi tai kehittämiseksi, ota yhteyttä paikkatietopalveluihin mittauspalvelut@kerava.fi.

Päivitetty 09.03.2022 klo 16:40