Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan 51 valtuutettua Keravan kaupunginvaltuustoon. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

- äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
- ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
- ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
- äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
- kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
- ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. - 8.6.2021
- ennakkoäänestys ulkomailla: 2. - 5.6.2021
- tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
- valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

Lue lisätietoa vaalikelpoisuudesta ja ehdokasasettelusta oikeusministeriön verkkosivuilta. Puelueiden ja valitsijayhdistysten ehdokasasettelulomakkeet löydät täältä.

Äänestäminen ennakkoon ja vaalipäivänä

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon 26.5. - 8.6.2021 tai vaalipäivänä 13.6.2021. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi hakea poliisilta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa väliaikaisesta henkilökortista ei peritä maksua.

Ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021

Keravan kaupungin yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Keravan kaupunginkirjasto,

Paasikivenkatu 12

26.5.-8.6.2021
arkisin klo 9-20 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 9-18

K-Citymarket Kerava,

Nikonkatu 1

26.5.-8.6.2021
arkisin klo 9-20 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 10-18
Savion koulu,

Juurakkokatu 33

26.5.-1.6.2021
arkisin klo 9-20 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 10-18
Ahjon kylätalo,

Kerananpolku 1

2.-8.6.2021
arkisin klo 9-20 ja lauantaina sekä sunnuntaina klo 10-18

Laitosäänestys

Kaupunginhallitus päätti, että laitosäänestys järjestetään seuraavissa laitoksissa:

- Asumispalveluyksikkö Satakieli
- Eteva, kehitysvammapsykatrian yksikkö, Kokontie
- Eteva Virrenkulma 1, 2 ja 3
- Attendo Hummeli
- Attendo Levonmäki
- Attendo Mäntykoti
- Esperi Hoivakoti Kerava
- Humana Kristallikartano
- Hoivakoti Vomma
- Palvelukeskus Hopeahovi
- Keravan terveyskeskuksen hoivaosasto Helmiina
- Keravan vankila
- Kotimäen palvelukeskus
- Niitty-Nummen Hoitokoti 
- Keravan terveyskeskuksen kuntouttavan hoidon osasto
- Keravan terveyskeskuksen akuuttihoidon osasto

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen ovat oikeutettuja äänioikeutetut, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä karanteeniin määrätyt.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 klo 16 kirjallisesti tai puhelimitse, puh. 040 318 2805 tai 040 318 2796.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoituslomakkeita voi myös noutaa Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteestä os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Vaalipäivän äänestys 13.6.2021

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00 - 20.00 Keravan kaupungin 9 äänestysalueen äänestyspaikoissa:

1.  KalevaKalevan kouluKalevankatu 66
2.  KurkelaKurkelan kouluKäenkatu 10
3.  Untola                                     KaupunginkirjastoPaasikivenkatu 12
4.  KiltaKillan kouluSarvimäentie 35
5. SompioSompion kouluAleksis Kiven tie 18
6. KannistoSvenskbacka skolaKannistonkatu 5
7. SavioSavion kouluJuurakkokatu 33
8. AhjoAhjon kouluKetjutie 2
9. LapilaKeravanjoen kouluJaakkolantie 8


Äänioikeus

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 26.2.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 25.2.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.


Päivitetty 07.04.2021 klo 12:16