Äänestys

​Äänioikeus

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa äänioikeus kuitenkin hieman poikkeaa tästä pääsäännöstä.

Äänioikeus eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeus kuntavaaleissa

Äänioikeutettu on jokainen asianomaisessa kunnassa asuva

  • Suomen kansalainen
  • Islannin ja Norjan kansalainen
  • EU:n muun jäsenvaltion kansalainen
  • muun valtion kansalainen, joka on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta (laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää) ja joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta sekä lisäksi Suomessa asuva, viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on säädetyssä ajassa ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

EU:n jäsenvaltioiden vaaliviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja niistä EU-kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänestäjiksi asuinvaltionsa europarlamenttivaaleihin.

Vaalisalaisuus

Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus: kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät, ei voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.

​Keravan äänestysaluekartta

Keravan_aanestysalueet.pdf

Keravan keskusvaalilautakunta

Sihteeri Tiina Laine
tiina.laine@kerava.fi
040 3182107

tai 

vaalit@kerava.fi
Käyntiosoite Kauppakaari 11
Postiosoite: Pl 123, 04201 Kerava

Lisätietoja vaaleista

Vaaliasioiden lisätietoja oikeusministeriön vaalisivulta.

Päivitetty 22.05.2020 klo 10:47