Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Jos toimitetussa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018.

ENNAKKOÄÄNESTYS
Presidentinvaalin ennakkoäänestys toimitetaan 17. ­- 23.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1. - 6.2.2018. 

Keravan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:
 
Keravan kaupunginkirjasto
Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava
ma-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00

Sampolan palvelukeskus
Yhteispalvelupiste
Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
ma-pe klo 8.00 - 20.00
la-su klo 10.00 - 16.00

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Poliisiviranomainen myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten henkilölle, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyysasiakirjaa. Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin puuttuminen ei estä osallistumista ennakkoäänestykseen.

Tarkempia tietoja antaa ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsija, joka on myös velvollinen äänestäjän pyynnöstä avustamaan häntä äänestämisessä.

Kaupungin alueen laitoksissa suoritettavasta ennakkoäänestyksestä tiedottaa vaalitoimikunta erikseen laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu saa äänestää kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan

- puhelimitse puh. 040 318 2107 tai 040 318 2311
- kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella, joita on saatavana Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteestä, os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai Oikeusministeriön kotisivuilta www.vaalit.fi 

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Henkilöille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotiäänestyksessä, postitetaan kotiäänestyslomake.

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYS

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9.00 - 20.00 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 Keravan kaupungin 13 äänestysalueen äänestyspaikoissa:

1.  Viro                               Kalevan koulu                  Kalevankatu 66

2.  Kaleva                          Kalevan koulu                  Kalevankatu 66

3.  Kurkela                        Kurkelan koulu                Käenkatu 10

4.  Kilta                              Killan koulu                      Sarvimäentie 35

5.  Sompio                        Keravan yhteiskoulu      Aleksis Kiventie 18

6.  Kannisto                      Svenskbacka skola         Kannistonkatu 5

7.  Savio                            Savion koulu                    Juurakkokatu 33

8.  Koivikko                       Savion koulu                    Juurakkokatu 33

9.  Ahjo                              Ahjon koulu                      Ketjutie 2

10. Jaakkola                     Keravanjoen koulu,  Jaakkolan toimipiste       Jaakkolantie 8

11. Lapila                          Keravanjoen koulu, Lapilan toimipiste            Jurvalantie 7

12. Untola                         Kirjasto, Pentinkulma     Paasikivenkatu 12

13. Kaskela                      Ahjon koulu                      Ketjutie 2

Äänestyspaikalla äänestäjä on velvollinen esittämään vaalilautakunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

KERAVAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Ilkka Pelttari
ilkka.pelttari@kerava.fi
045 3242255

Sihteeri Tiina Laine
tiina.laine@kerava.fi
040 3182107

tai 

vaalit@kerava.fi
Käyntiosoite Kauppakaari 11
Postiosoite: Pl 123, 04201 Kerava

Lisätietoja vaaleista

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivulta​.

Päivitetty 08.01.2018 klo 14:15