Europarlamenttivaalit 2019

  • Ennakkoäänestys
  • Laitosäänestys
  • Kotiäänestys
  • Ennakkoäänestys ulkomailla
  • Vaalipäivän äänestys
  • Vaalimainonta ja vaalimainospaikat Keravalla
  • Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi hakea poliisilta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Tällaisessa tapauksessa väliaikaisesta henkilökortista ei peritä maksua.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 15. - 21.5.2019

Keravan kaupungin yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Keravan kaupunginkirjasto

Paasikivenkatu 12, 04200 Kerava

15.-17.5.2019 klo 8 - 20

18.-19.5.2019 klo 10 - 16

20.-21.5.2019 klo 8 - 20

K-Citymarket Kerava

Nikonkatu 1, 04200 Kerava

15.-17.5.2019 klo 8 - 20

18.-19.5.2019 klo 10 - 16

20.-21.5.2019 klo 8 - 20

Laitosäänestys

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta Keravan kaupungin alueella sijaitsevissa eräissä laitoksissa ilmoitetaan kussakin erikseen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00 kirjallisesti tai puhelimitse, puh. 040 3184219, 040 3182796 tai 040 3182805.

Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoituslomakkeita voi tilata keskusvaalilautakunnalta edellä mainituista puhelinnumeroista, sähköpostitse osoitteesta vaalit@kerava.fi tai noutaa Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteestä os. Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Lomakkeen voi palauttaa osoitteella: Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, Pl 123, 04201 Kerava tai tuoda Sampolan palvelukeskuksen yhteispalvelupisteeseen, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 - 20.00 Keravan kaupungin 13 äänestysalueen äänestyspaikoissa:

1.  Viro                               Kalevan koulu                  Kalevankatu 66

2.  Kaleva                          Kalevan koulu                  Kalevankatu 66

3.  Kurkela                        Kurkelan koulu                Käenkatu 10

4.  Kilta                              Killan koulu                      Sarvimäentie 35

5.  Sompio                        Keravan yhteiskoulu      Aleksis Kiventie 18

6.  Kannisto                      Svenskbacka skola         Kannistonkatu 5

7.  Savio                            Savion koulu                    Juurakkokatu 33

8.  Koivikko                       Savion koulu                    Juurakkokatu 33

9.  Ahjo                              Ahjon koulu                      Ketjutie 2

10. Jaakkola                     Keravanjoen koulu,

                                            Jaakkolan toimipiste       Jaakkolantie 8

11. Lapila                          Keravanjoen koulu,

                                            Lapilan toimipiste            Jurvalantie 7

12. Untola                         Kirjasto, Pentinkulma     Paasikivenkatu 12

13. Kaskela                      Ahjon koulu                      Ketjutie 2

Vaalimainonta ja vaalimainospaikat Keravalla

Kaupunginhallitus on päättänyt, että europarlamenttivaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Europarlamenttivaaleissa ulkomainonta aloitetaan 8.5.2019. Kaupunginhallitus oikeutti kaupunginsihteerin päättämään ulkomainontajärjestelyjen yksityiskohdista.

Molemmissa vaaleissa ehdokkaita asettaneella puolueella/valitsijayhdistyksellä on käytössä yksi maksuton yksipuolinen julistepaikka. Paikka määräytyy samassa järjestyksessä, vasemmalta oikealle luettuna, kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainostelineitä Keravalla on enintään 12:ssa paikassa. Liitteenä on kartta mainostelineiden sijoituksesta.

Keravan kaupunkitekniikka ja työllisyysyksikkö huolehtivat mainostelineiden käyttöön asettamisesta ja kunnossapidosta. 

Työllisyysyksikkö liimaa ensimmäiset julisteet ja huolehtii ne mainostelineisiin, joten puolueiden edustajien tulee toimittaa mainokset (12 kpl) kaupungin työllisyysyksikköön, os. Kauppakaari 11, 04200 Kerava. Vaalien aikana ilkivallan kohteeksi joutuneiden mainosten kunnostamisesta puolueet huolehtivat itse. Kaupunki hankkii taustalevyt (120 x 80 cm) julisteiden kiinnittämiseen. Taustalevyjä rikottujen tilalle saa tarvittaessa työllisyysyksiköltä.

Europarlamenttivaalien julisteet tulee toimittaa viimeistään perjantaina 3.5.2019 klo 12 mennessä. Tiedustelut numerosta 0403183462 Mika Aartti. Työllisyysyksikkö  poistaa mainokset vaalien jälkeisenä päivänä. 

Kaupunki ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista.

Vaalijulistepaikat 2019.pdf.

Lisätietoja vaaleista

Lisätietoja vaaleista oikeusministeriön vaalisivulta​.

Lisätietoja eduskuntavaaleista eri kielillä

KERAVAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Ilkka Pelttari
ilkka.pelttari@kerava.fi
045 3242255

Sihteeri Tiina Laine
tiina.laine@kerava.fi
040 3182107

tai 

vaalit@kerava.fi
Käyntiosoite Kauppakaari 11
Postiosoite: Pl 123, 04201 Kerava

Päivitetty 06.05.2019 klo 12:49