Toimielinhaku

​​​​Toimielinhaku sisältää Keravan kaupungin toimielinten jäsenten ja varajäsenten sekä johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot ja sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuutensa ovat ilmoittaneet lain määräämät henkilöt. Ne kohdat, joissa henkilöllä ei ole ollut ilmoittamista vaativaa sidonnaisuutta, on merkitty viivalla.

Tästä pääset toimielinhakuun

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusvelvollisuus perustuu kuntalain 84 §:ään ja sen tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuutta, mutta ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja sen sisällöstä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan henkilön on ilmoitettava tiedot sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi objektiivisesti arvioiden olla merkitystä luottamustehtävän tai virkatehtävän hoitamisessa. Velvollisuus koskee luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Myös sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset on ilmoitettava viipymättä. Ilmoitukset sekä muutokset tehdään sähköisesti Sidonnaisuusilmoitus-lomakkeella.

Päivitetty 15.02.2021 klo 08:25