Muut toimielimet

Nuorisovaltuusto

​​Nuorisovaltuustoon kuuluu 16 13-19 -vuotiasta nuorita. Nuorisovaltuusto vaikuttaa keravalaisia nuoria koskeviin asioihin ja päätöksiin aloittein, lausunnoin ja kannanotoin, sekä järjestää erilaisia tapahtumia. 


Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen kaupungissa. Tämän lisäksi tehtävänä on seurata vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella, seurata kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta ja edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.


Tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja vanhusneuvosto voi edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnassa ja myötävaikuttaa vanhuksille osoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitykseen ja tiedottamiseen.
Vanhusneuvoston sihteeri on Tarja Heino.

Vanhusneuvosto toimikaudelle 2017-2019 (päivitetty).pdf
Keravan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018.pdf
Vanhusneuvosto TOIMINTAOHJEET 1 1 2015.pdf
 

Muistiot 2018:

 

Muistio yhteistapaaminen_130618 _ K6.Kerava.pdf
     Liite: Kodin perustaminen palvelutaloon.pdf

Vanhusneuvosto Muistio 18.5.2018_.pdf
    Liite 18_5_2018 esitys vanhusneuvosto.pdf
    Liite vanhusn. liikuntasuunnitelma.pdf

Vanhusneuvosto Muistio 13.4.2018.pdf

Vanhusneuvosto Muistio 2.3.2018_.pdf

Vanhusneuvosto Muistio 26.1.2018_.pdf

 Muistiot 2017:

Vanhusneuvosto muistio 1.12.2017.pdf
Vanhusneuvosto Muistio 22.10.2017.pdf
   Juha Heltimo Kuulumisia liikenneasioista Kerava_vanhusneuvosto.pdf
   Juha Heltimo Tieliikennelaki-mikämuuttuu.pdf

Vanhusneuvosto Muistio 22.9.2017.pdf
Vanhusneuvosto MUISTIO 18.8.2017.pdf
    Liite neuvontapiste syksy2017.pdf
Vanhusneuvosto Muistio 12.5.2017.pdf
    Liite vanhusn Osallisuuskäytäntöjen kehittäminen (E.Malin).pdf
    Liite Vanhusneuvoston toimintakertomus 2015 - 2016.pdf
Vanhusneuvosto Muistio (2)_10.3.2017.pdf
Vanhusneuvosto MUISTIO (1) 27.1.2017.pdf
    liite vanhusn neuvontapiste esite.pdf

 


Veteraaniasiain neuvottelukunta​ ​

(​klikkaa otsikkoa)

Vammaisneuvosto​​

Keravan Vammaisneuvosto on Keravan kaupunginhallituksen asettama toimikunta, jonka tavoite on tehdä Kerava hyväksi kaupungiksi kaikille asukkailleen, toimimalla yhteistyössä päättäjien, viranhaltijoiden ja vammaisjärjestöjen kanssa, vaikuttamalla virastojen ja yksityisten liikelaitoksien suunnitteluun ja korjaustyöhön sekä muistuttamalla vammaisten henkilöiden oikeudesta tasavertaiseen elämiseen.
Vammaisneuvosto seuraa aktiivisesti kaupungin tapahtumia ja tekee kehittämisaloitteita ja esityksiä palvelujen ja elinolojen parantamiseksi. 

Neuvoston keinoja vaikuttamistyössä ovat kannustavat ja palkitsevat elementit sekä kokemuksellinen tiedonjakaminen. 

Vammaisneuvosto on keskeinen toimija tuomaan päättäjille ja palvelujen toteuttajille tietoa todellisuudesta ja arkielämästä oman tai läheisen henkilön sairauden tai vamman kanssa elämisestä.


Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2018.pdf
VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO 2017-2019.pdf
Vammaisneuvoston toimintaohjeet.pdf 
Vammaisneuvosto TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016.pdf

Muistiot 2018

Vammaisneuvosto Pöytäkirja 7.6.2018_.pdf
Vammaisneuvosto Pöytäkirja 5.4.2018_2.pdf  
Vammaisneuvoston pöytäkirja 15.2.2018_1.pdf 
    Liite  Vammaisneuvosto Toimintakertomus 2017.pdf

 

Muistiot 2017

Vammaisneuvoston pöytäkirja 6_7.12.2017.pdf
Vammaisneuvoston pöytäkirja 5_25.10.2017.pdf
vammaisneuvoston pöytäkirja 17.08.2017.pdf
       Liite vammaispoliittinen ohjelma 2017-2022.pdf
Vammaisneuvoston pöytäkirja 11.05.2017.pdf

vammaisneuvosto pöytäkirja 30.03.2017.pdf 

Vammaisneuvoston pöytäkirja 7.2.2017.pdf
       Liite TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016.pdf
       Liite TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017.pdf

  Turvallinen lääkehoito -tapahtuman aineisto:

Kerava_Turvallinen lääkehoito 080916_Terhi Toivo.pdf

 

Päivitetty 18.06.2018 klo 11:21