Lautakunnat

​​​​​​​​​​​​​​
Lautakunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Keravan kaupungin palvelutuotanto on järjestetty.

​​​Lautakuntien ja johtokuntien kokoonpanot löytyvät toimielinhaun avulla.​

​Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät KTwebistä.​


Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii kaupunkilaisille järjestettävistä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännössä määritellyistä ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja kaupungin työllistämisvelvoitteen alaisista työllisyysasioista.

Kokousajat:
to 14.12.2017 klo 17.00
to 18.1.2018 klo 17.30
to 15.2.2018 klo 17.30
to 22.3.2018 klo 17.30
to 26.4.2018 klo 17.30
to 24.5.2018 klo 17.30

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuspalvelujen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia aktiivisena vaikuttajana alueen oppilaitosyhteistyössä, osallistua omistajapolitiikan koordinointiin koulutuskuntayhtymissä sekä kehittää oppilaitosten yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.

Kokousajat:
ke 31.1.2018 klo 18.00
ke 28.2.2018 klo 17.00
ke 14.3.2018 klo 17.00
ke 18.4.2018 klo 17.00
ke 30.5.2018 klo 17.00Tekninen lautakunta

Kaupunkitekniikan toimiala huolehtii keravalaisten ja kaupungin virastojen tarvitsemista teknisistä ja kaupunkiympäristöön liittyvistä palveluista sekä ateria- ja puhtauspalveluista.

Lautakunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää teknisen toimialan toimintaa. Lautakunta vastaa teknisen toimialan hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.


Kokousajat​:
ma 22.1.2018 klo 17.30
ma 12.2.2018 klo 17.30
ma 19.3.2018 klo 17.30
ma 23.4.2018 klo 17.30
ma 14.5.2018 klo 17.30
ma 11.6.2018 klo 17.30
ma 20.8.2018 klo 17.30
ma 24.9.2018 klo 17.30
ma 29.10.2018 klo 17.30
ma 19.11.2018 klo 17.30
ma 17.12.2018 klo 17.30

Teknisen lautakunnan lupajaosto

Kokousajat:
ke 14.2.2018 klo 17.30
ke 23.5.2018 klo 17.30
ke 29.8.2018 klo 17.30
ke 14.11.2018 klo 17.30

 

 

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

Kokousajat:

- ma 12.2.2018 klo 17.30
- ma 19.3.2018 klo 17.30
- ma 21.5.2018 klo 17.30
- ma 18.6.2018 klo 17.30

Päivitetty 12.01.2018 klo 11:55