Kirjaamo ja arkisto

​​​Keravan kaupungin kirjaamo- ja arkistotoiminnot on hajautettu toimialoille. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn menevät asiakirjat kirjataan keskushallinnon kirjaamossa, lautakuntien käsittelyyn menevät toimialojen kirjauspisteissä. Asiakirjoja voi jättää Sampolan palvelukeskukseen yhteispalvelupisteeseen, josta ne toimitetaan toimialoille.

Arkistotoimen järjestäminen kuuluu arkistolain nojalla kaupunginhallitukselle, joka on hyväksynyt arkistopalvelun toimintasäännön.

Toimialojen kirjaamot ja pääarkistovastuuhenkilöt

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi:


 

Keskushallinto

Arkistopäällikkö Tommy Koukka​
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki, Kauppakaari 11, 04200 Kerava.
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kerava.fi
Keskushallinnon tuottamista asiakirjoista keskeisimmät ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston pöytäkirjat, ja näiden toimielinten päätösten valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat. 

 
Keskushallinnon asiakirjoista usein kysyttyjä ovat rakennusvalvonnan rakennuslupa-asiakirjat. Rakennusvalvonnan arkistovastaavat: Mia Hakuli ja Mirja Vuorenoja.

 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Pääarkistovastaava Antti-Pekka Röntynen
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Kasvatuksen ja opetuksen toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: opetus(at)kerava.fi 

 

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos

Pääarkistovastaava Sari Kettunen
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: kaupunkitekniikka(at)kerava.fi

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Pääarkistovastaava: Iiris Koskinen
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: soster(at)kerava.fi 

 

Vapaa-aikapalveluiden toimiala

Pääarkistovastaava Sirpa Kiuru​
Kirjaamon osoite: Keravan kaupunki/Vapaa-aikapalveluiden toimiala, Sampolan palvelukeskus
Sähköpostiosoite: keravanopisto(at)kerava.fi​

 
Vapaa-aikapalvelujen museotoimi ylläpitää kotiseutuarkistoa, jossa säilytetään Keravalla toimineiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden arkistoaineistoja. Kotiseutuarkistoa hoitaa museoamanuenssi. ​
 
 

Asiakirjamaksut

Tavanomaisesta tiedon antamisesta, pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta, peritään ensimmäiseltä sivulta 5,00 euroa ja kultakin seuraavalta sivulta 0,50 euroa.

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta, asiakirjasta, kopiosta tai muusta tulosteesta, peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan seuraavasti:
- normaali tiedonhaku (työaika alle 2 tuntia) 30 euroa
- vaatiava tiedonhaku (työaika 2 - 5 tuntia) 60 euroa ja
- hyvin vaativa tiedonhaku (työmäärä yli 5 tuntia) 100 euroa.

Perusmaksun lisäksi peritään sivukohtainen maksu.

Kiireellisessä tapauksessa asiakirjamaksu voidaan periä puolitoistakertaisena.

Päivitetty 21.04.2017 klo 08:27