Kaupunginhallituksen jaostot

​​​​​Jaostojen kokoonpanot löytyvät toimielinhaun​ avulla.​

​Jaostojen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä. ​

Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto vastaa kaupungin henkilöstöasioista ja työllisyysasioista sekä valmistelee kaupunginhallitukselle niitä koskevat toimenpiteet. Kaupunginhallitus voi ottaa kiireellisessä tapauksessa jaoston valmisteltavaksi määriteltyjä asioita käsiteltäväkseen ilman jaoston esitystä. Henkilöstö- ja työllisyysjaoston toi-
mikausi on kaksi vuotta. Esittelijöinä toimivat henkilöstöjohtaja (henkilöstöasiat) ja kaupunginkamreeri (työllisyysasiat). Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

ke 29.9.2021 klo 17
ke 10.11.2021 klo 17
ke 15.12.2021 klo 18

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston tehtävänä on vastata kaupunginhallituksen alaisena kaupungin maankäytön suunnittelusta, liikennepoliittisesta suunnittelusta ja maankäyttöön liittyvistä kehittämishankkeista sekä maa- ja asuntopolitiikasta. Esittelijänä toimii kaupunkisuunnittelujohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kaupunginjohtajan sihteeri.

Kokouspäivät

Kokoukset pidetään torstaisin klo 17.30:

9.9.2021
7.10.2021
3.11.2021
2.12.2021

Päivitetty 27.10.2021 klo 08:51