Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valmistelee ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Kaupunginhallituksessa on 13 jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa ja jaostossa. Kaupunginhallituksen edustaja seuraa käsiteltäviä asioita sekä valvoo kaupungin kokonaisetua. Edustaja seuraa talousarviossa pysymistä ja keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista lautakunnan toiminnassa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.​

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Kokoonpano

Kaupunginhallituksen kokoonpano löytyy täältä. Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä kaupunginsihteeri.

Kokousaikataulu

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin klo 18 seuraavina päivinä:

30.8.2021
6.9.2021
13.9.2021
27.9.2021
11.10.2021
1.11.2021
8.11.2021
22.11.2021
7.12.2021
20.12.2021​​Päivitetty 01.10.2021 klo 12:54