Kaupungin organisaatio

​​Keravan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään kuitenkin huhtikuussa 2017.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Poliittisen päätöksenteon valmistelusta huolehtii virkamiesorganisaatio.

Avaa tästä kaupungin organisaatiokaavio.

Päivitetty 03.07.2017 klo 15:09