Hankintaorganisaatio

 

Keravan kaupungissa hankinnat ja kilpailuttaminen on hajautettu toimialoille ja konserniyhtiöihin, jotka huolehtivat itsenäisesti ja toimialoittain määritellyin toimivaltuuksin toimialaansa liittyvistä palvelu- ja tavarahankinnoista.

Erikseen määritellyille tuoteryhmille on määrätty kaupunginjohtajan päätöksellä tuoteryhmävastaavat, jotka vastaavat kokonaisvaltaisesti palvelun tai tavaran hankinnasta kaupunkiorganisaation tarpeisiin.​

​​

Päivitetty 11.10.2018 klo 15:28