Johtosäännöt ja ohjeet


Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on kuntalaissa, valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä johtosäännöissä, joiden avulla valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan toimielinten kokoontumisesta, esittelystä, pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, asiakirjojen allekirjoittamisesta, tiedottamisesta, kunnan taloudenhoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lisäksi hallintosäännössä on annettu tarpeelliset määräykset siitä, miten kunnassa annetaan palvelut samanlaisin perustein eri kieliryhmiin kuuluville asukkaille.

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto on hyväksynyt lisäksi johtosääntöjä, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista
sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.
 

Johtosäännöt ja toimintasäännöt


Muita sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita

Päivitetty 25.03.2020 klo 14:51