Asiakirjajulkisuuskuvaus

Selvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta (Tiedonhallintalaki § 28 )

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Keravan kaupunki muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön. 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kaupungin asiakkaille yleiskuvaus siitä, miten Keravan kaupungin asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla. 

Keravan kaupungin asiakirjajulkisuuskuvauksen löydät alla olevasta dokumentista Asiakirjajulkisuuskuvaus_Kerava_2020.pdf

Lisätietoja asiakirjajulkisuuskuvauksesta sekä kaupungin tietopalvelusta saat Keravan kaupungin kirjaamosta. 

Yhteystiedot:

Puhelin  (09) 29491 (vaihde)

Sähköposti kirjaamo@kerava.fi

Toimialojen kirjaamojen yhteystiedot löydät tästä. 

Päivitetty 24.08.2020 klo 15:51