Vieraslajit

​Vieraslajilla tarkoitetaan luontoon kuulumatonta lajia, joka ei olisi pystynyt leviämään elinalueelleen ilman ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan vaikutuksia. Nopeasti leviävät vieraslajit aiheuttavat monia haittoja niin luonnolle kuin ihmiselle: vieraslajit syrjäyttävät alkuperäislajeja, vaikeuttavat pölyttävien hyönteisten ja perhosten ravinnonsaantia sekä hankaloittavat viheralueiden virkistyskäyttöä.


Osallistu tai järjestä vieraslajitalkoot

Vieraslajien torjunta on maanomistajan tai tontin haltijan vastuulla. Kaupunki torjuu vieraslajeja omistamiltaan mailta. Kaupunki on keskittänyt torjuntatoimia haitallisimpien vieraslajien torjuntaan, koska kaupungin resurssit eivät yksin riitä esimerkiksi voimakkaasti levinneen jättipalsamin tai lupiinin torjuntaan.


Kaupunki kannustaa asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään vieraslajitalkoita, joiden avulla vieraslajien leviäminen voidaan pysäyttää ja säilyttää luonto monipuolisena ja viihtyisänä yhdessä. Keravan ympäristönsuojeluyhdistys järjestää vuosittain useita vieraslajitalkoita, joihin ovat tervetulleita kaikki halukkaat.


Espanjansiruetanan torjuntaa varten kaupunki on tuonut kolme etanaroskista alueille, joilla on havaittu eniten haitallisia espanjansiruetanoita. Etanaroskikset sijaitsevat Virrenkulmassa Kimalaiskedon puistoalueen läheisyydessä, Sompiossa Luhtaniituntien viheralueella ja Kannistossa Saviontaipaleella Kannistonkadun läheisyydessä. Roskisten tarkemmat sijainnit löydät alla olevasta kartasta.

Tunnista ja ilmoita vieraslajit

Yleisempiä ja tunnetuimpia vieraslajeja Suomessa ovat luontoon levinneet komealupiini, kurtturuusu, jättipalsami ja jättiputki sekä puutarhatuholaisena tunnettu espanjansiruetana. Näitä vieraslajeja koskee myös lainmukainen velvoite riskien hallinnasta. Vieraslajien tunnistaminen on tärkeää, jotta torjua osataan oikeita lajeja sekä tehokkaasti estää vieraslajien leviäminen uusille alueille. 


Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kerää vieraslajihavaintoja Keravalta. Havaintoja kerätään erityisesti jättiputkesta, jättipalsamista, ruttojuuresta, karhunköynnöksestä ja espanjansiruetanasta. Lajihavainnot merkitään kartalle ja samalla täytetään tieto havaintopäivästä ja kasvuston laajuudesta. Kartta toimii myös mobiilissa. Vieraslajihavaintoja voi ilmoittaa myös valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin. Vieraslajiportaalista löytyy myös tietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta sekä apua niiden tunnistamiseen.


Velvoite vieraslajien aiheuttamien riskien hallinnasta 

Velvoite vieraslajien aiheuttamien riskien hallinnasta perustuu lakiin, joka tuli voimaan vuonna 2016. Vuonna 2016 tuli voimaan myös EU:n vieraslajiluettelo, johon kuuluvien lajien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kiellettyä. Listaa on päivitetty, viimeksi vuonna 2019. Kesäkuun 1. päivä vuonna 2019 astui voimaan valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Asetuksessa on listattu Suomessa merkitykselliset haitalliset vieraslajit, joita koskevat samat velvoitteet kuin EU:n vieraslajiluetteloon kuuluvia lajeja.

Päivitetty 07.07.2022 klo 11:53