Lähimetsät

 Kaupungin omistamat metsät ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita, joita saa vapaasti käyttää jokamiehenoikeuksia noudattaen. 


Lähimetsiä ei saa ottaa yksityiseen käyttöön laajentamalla omaa piha-aluetta kaupungin puolelle esimerkiksi tekemällä istutuksia, nurmikkoa ja rakenteita tai varastoimalla yksityisomaisuutta. 

Kaikenlainen metsän roskaaminen, kuten puutarhajätteiden tuonti, on kiellettyä.

Haukkavuoren luonnonsuojelualue

Haukkavuoren luonnonsuojelualueella samoilija saa aavistuksen siitä, minkälaiselta Keravanjoen varressa on näyttänyt joskus ennen. Alueelta löytyvät Keravan arvokkaimmat ja laajimmat lehdot sekä aarniometsämäisiä kuusikoita.


Suojelualueen koko on noin 12 hehtaaria, ja sen ympärillä olevat maat ovat pääosin yksityisomistuksessa. Alueen korkein kukkula, kallioinen Haukkavuori, kohoaa noin 35 metriä Keravanjoen pintaa ylemmäksi. Luonnonsuojelualueella ja sen lähialueilla kulkee merkitty polkuverkosto, jonka pituus on yhteensä 2,8 kilometriä.


Lähde retkelle Haukkavuoren ulkoilupolulle.

Päivitetty 09.07.2019 klo 11:49