Uimahallin remontti

​​​​​​​Uimahalli suljettiin 30.4.2016 peruskorjausta varten. Remontti on nyt hienosäätöä vaille valmis ja uudistunut halli avautuu kaikelle kansalle 26.8.2019.


14.8.2019

Uimahalli aukeaa maanantaina 26.8. klo 10:00

Uimahallin virallisia avajaisia juhlittiin tänään kutsuvieraiden läsnäollessa ja halli avautuu koko kansalle 26.8.2019. Uimarit pääsevät uimaan ja saunomaan aamukymmenestä lähtien. Uusi hieno kahvila tarjoilee monenlaista evästä liikunnan lomaan. Tervetuloa!


23.7.2019

Ei ihan vielä, mutta ihan pian – Uimahallin avajaiset lähestyvät

Loppukesä tuo mukanaan helteiden lisäksi uimahallin viimeiset testaukset, ja syksyllä halli avautuu uimareille ja liikkujille. Uudistuneessa uimahallissa on muun muassa liukumäki sekä monipuoliset liikuntatilat kuntosaleineen. Ilmoitamme tarkan avajaispäivän mahdollisimman pian, joten pysykää kuulolla!

Uimahalli-sisalta.jpg


28.11.2018

Uimahallin valmistuminen siirtyy toukokuulle 2019

Uimahallin remontin aikataulu on valmistunut, ja sen mukaan uimahalli valmistuu toukokuussa 2019. Uimareille uimahalli aukeaa syksyllä 2019. 

Tällä hetkellä työmaalla on käynnissä julkisivu- ja pihatyöt, sisävalmistus- ja tekniikkatyöt sekä vesipainekokeet. Kaupunki ohjaa toteuttamisen laatua yhdessä uimahallirakentamiseen erikoistuneen asiantuntija Pentti Pernun kanssa kuukausittaisten laatukierrosten avulla. 

3.9.2018

Laadusta ei tingitä: uimahallin remontti viivästyy kahdella kuukaudella

Keravan uimahallin valmistuminen viivästyy arvion mukaan kahdella kuukaudella. Viivästymisen syynä on halu varmistaa laadukas lopputulos: hallin betonirakenteiden kuivuus halutaan varmistaa, jotta vesieristys ja laatoitus onnistuvat. Huolellinen betonirakenteiden kuivaaminen ehkäisee ongelmien syntymistä rakenteisiin myöhemmin.

Lue koko tiedote.


 7.6.2018

Korjaustyöt jatkuvat

Työmaalla on käynnissä talotekniikka-, laatoitus-, alakatto- ja altaiden vanhojen betonirakenteiden korjaustyöt.

Uimahallin peruskorjaus ja laajennushankkeen projektinjohtourakkasopimus on purettu 3.5.2018, ja työmaa on otettu haltuun 4.5.2018. Kaupunki tekee hankkeen loppuun omana työnä.  Kohteessa toimineiden aliurakoitsijoiden kanssa on tekeillä uudet sopimukset töiden loppuunsaattamisesta.  

Työt kohteessa ovat jatkuneet 4.6.2018 alkaen. Haltuunoton vaikutukset aikatauluun tarkentuvat myöhemmin.
2.2.2018

Sisävalmistusvaiheen työt käynnissä

Uimahallin työmaalla tehdään sisävalmistus- ja talotekniikkatöitä sekä julkisivutöitä.  Myös laatoitustyöt työmaalla ovat alkaneet ja niitä tekee Mestarilaatoitus Oy, jolla on pitkä kokemus uimahallien laatoitustöistä.

Vanhojen säilytettävien altaiden betonirakenteiden poranäyte-tutkimuksissa on marras-joulukuussa 2017 havaittu betonin alkalisaatioreaktio, jonka pysäyttäminen edellyttää korjaustoimenpiteitä rakenteissa.  Betonirakenteiden korjaustyöt on aloitettu, vaikutukset aikatauluun tarkentuvat korjaustyön etenemisen myötä.

Muilta osin työmaa etenee suunnitelmien mukaisesti.

 

 

 

 

28.7.2017

Runko ylhäällä

Rakennustyöt kohteessa ovat jatkuneet läpi kesän ja kohteen runko- ja elementtiasennustyöt ovat valmistuneet kesäkuun aikana.

Työmaalla ovat käynnissä vesikaton puutyöt ja ilmanvaihtokonehuoneen runkoasennus, altaiden betonirakennetyöt sekä väliseinämuuraustyöt.

Kuntotarkastuksissa jäävien betonirakenteiden kunto on todettu hyväksi ja työt kohteessa etenevät aikataulussa.

Kohteen talotekniikkaurakoitsijaksi on valittu Are Oy ja vedenkäsittelylaitetoimittajaksi Processing Oy.

 

 

 

 

 

5.5.2017

Työt etenevät

Uimahallin työmaalla avolouhintatyöt on tehty ja purkutyöt valmistuvat pääosin toukokuun puoliväliin mennessä.

Rakennesuunnittelija tekee jäävien betonirakenteiden kokonaisvaltaisen kuntotarkastuksen. 

Purkutöiden yhteydessä on purettu, alun perin säilytettäväksi suunnitellut, huonokuntoisiksi todetut liimapuupalkit ja ne korvataan uusilla.

Menossa olevia työvaiheita ovat perustustyöt ja uudet runkorakenteet kuten kertopuupalkkien asennus sekä paikallavaluseinätyöt.

Työmaa on rajattu, kesäkuun alussa avattavan maauimalan toimintaan jäävästä alueesta, vaneriaidalla.

Työt kohteessa etenevät aikataulussa.

 

 

 

31.3.2017

Uimahallin kaivuutöitä

Uimahallin työmaalla ovat käynnissä huoltopihan ja uuden altaan louhinta ja kaivuutyöt. 

Työmaalta on kaivutöiden yhteydessä tullut esiin rakennusjätettä, jonka lajittelu tehdään työmaalla ja jätelajikkeet kuljetetaan suoraan vastaanottopaikoille. 

Kohteen paikallavalettavien allas- ym. betonirakenteiden urakoitsijaksi on valittu  RQA-Rakennus Oy.

Taloteknisten urakoitsijoiden kilpailutus on käynnissä.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tekee Metropolia ammattikoulun opiskelija.

Työt kohteessa etenevät edelleen aikataulussa.

 

 

 

22.3.2017

Keravan uimahalli mahdollistaa kipakat ja lempeät löylyt

Uuteen uimahalliin tulee sekä miehille että naisille yksi tavallinen ja yksi höyrysauna. Sen lisäksi ryhmätiloihin tulee omat tavalliset saunat sekä miehille että naisille. Ryhmätilojen saunat ovat kaikkien uimahallin asiakkaiden käytössä silloin, kun tiloihin ei ole ryhmävarauksia. Tällä pystymme tarjoamaan niin kipakat kuin lempeät löylyt naisille ja miehille.

Yhteensä uimahalliin tulee siis kuusi saunaa. Suurissa tavallisissa saunoissa tulee olemaan kaksi kiuasta, jolla varmistetaan saunan käyttö toisen kiukaan ollessa poissa käytöstä.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila p. 040 318 2446


20.3.2017

Uimahallin purkutyöt täydessä vauhdissa

Keravan uimahallilla purkutyöt on kantavien rakenteiden osalta pääosin tehty, purkutöiden osalta jatkuvat sisäpuolisten rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä julkisivujen purkutyöt.

Maanrakennustyöt jatkuvat ja louhintatyöt ovat alkaneet.  Työmaa on aidattu ja kulku työmaalle tapahtuu valvotun portin kautta, näin pyritään estämään vahingontekoa ja edesauttamaan sekä ympäristön että työmaan turvallisuutta.

Isoimpina ja merkittävimpinä aliurakoitsijoina kohteessa toimivat purku-urakoitsijana Purkupeikko Oy, maanrakennusurakoitsijana Itä-Suomen Maanrakennus Oy ja elementtitoimittajaksi on valittu BetSet Oy.

Kohteen muiden aliurakoitsijoiden kilpailutus ovat menossa projektinjohtourakoitsijan toimesta ja valintapäätöksiä tehdään yhdessä tilaajan kanssa. 

A-Insinöörit Oy hoitaa rakennuttajan toimeksiannosta kohteen turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä sekä rakennus- ja taloteknisten töiden valvontaa.

 Uimahalli_1_20.3.2017.jpg

Uimahalli_2_20.3.2017.jpg

Uimahalli_3_20.3.2017.jpg

 


10.3.2017

Keravan uimahalliremontin työt ovat alkaneet

Kohteessa purkutyöt ja maanrakennustyöt käynnissä ja etenevät suunnitelmien mukaisessa aikataulussa.

  

 

 

30.12.2016

Keravan uimahalliremontille löytyi tekijä – remontti käynnistyy helmikuussa 2017

Keravan uimahallin peruskorjaus- ja laajennusurakka kilpailutettiin uudelleen projektinjohtourakkana. Tarjouksen jätti määräaikaan mennessä neljä rakennusliikettä, joista valittiin MM Yritysrakentaja Oy urakan toteuttajaksi. Työt uimahallilla käynnistetään helmikuussa 2017.

 

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 28.12.2016 uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Johtokunta päätti valita projektinjohtourakoitsijaksi (PJU) MM Yritysrakentaja Oy:n tavoitehintaan 12 093 000 euroa (alv 0 %). Uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen rakentaminen alkaa helmikuussa 2017 ja valmistuu lokakuussa 2018.

Projektinjohtourakalla tarkoitetaan toimintamallia, jossa projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat sekä projektin johtamistehtävät että varsinaiset rakennustyöt. Urakoitsija vastaa aikaisempaan kilpailutukseen verrattuna myös sivu-urakoista.

Projektinjohtourakkamalliin kuuluu olennaisena osana urakan tilaajan, projektinjohtourakoitsijan ja suunnittelijoiden välinen tiivis yhteistyö. Toimintomalli tarjoaa mahdollisuuden toteutusratkaisujen innovatiiviselle ja kustannustehokkaalle kehittämiselle tavalla, josta kannusteena hyötyvät sekä tilaaja että urakoitsija. 

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen verottomiksi kokonaiskustannukseksi arvioidaan saatujen tarjousten perusteella yhteensä 13 993 000 euroa. Summa muodostuu rakennuttamisen kustannuksista (noin 1 000 000 euroa) ja PJU-urakan tavoitehinnasta (12 093 000 euroa). Erillishankinnoille sekä lisä- ja muutostöille on lisäksi varauksena noin 7,9 % rakennustyökustannuksista, eli 900 000 euroa. PJU-urakkamuodon luonteeseen kuuluvasta tavoitehinnan alituksesta tai ylityksestä kaupungille aiheutuva säästö- tai lisäkustannuspotentiaali on käytännössä enimmillään -300 000 € / +600 000 €.

Hankkeen toteuttamiseksi on vuosille 2016 - 2018 varattu yhteensä 14 000 000 euroa (alv 0 %), joka kohdentuu seuraavasti: vuodelle 2016 600 000 euroa, vuodelle 2017 4 600 000 euroa, vuodelle 2018 7 800 000 euroa sekä lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus 1 000 000 euroa vuosille 2017 - 2018.


Lisätietoja: Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toimialajohtaja Tapio Helenius, p. 040 318 2461


Vanhat tiedotteet:

27.9.2016 tiedote

​9.6.​2016 tiedote​

2​9.4.2016 tiedote

5.4.2016 tiedote

1.4.2016 tiedote

14.3.2016 tiedote

15.2.2016 tiedoite 

Päivitetty 14.08.2019 klo 17:18