Liikuntaseurojen neuvottelukunta

Liikuntaseurojen neuvottelukunta on Keravan vapaa-aikalautakunnan, keravalaisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntapalvelun yhteistyöelin. Neuvottelukunta toimii vapaaehtoispohjalla.
Neuvottelukunnan toiminnan päätavoitteena on koko liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen Keravan kaupungissa kannustamalla yhä useampi kaupunkilainen liikkumaan, keskittämällä seurojen ja liikuntapalvelun voimat yhdessä sovitulla tavalla uusien liikuntaresurssien hankintaan ja korostamalla liikunnan strategista merkitystä yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointitekijänä.

Toiminnan tarkoitus
1. edistää keravalaisten liikunta- ja urheiluseurojentoimintaa ja yhteistyötä
2. toimia keravalaisen liikuntaelämän seura-asiantuntijana ja tehdä kehitysehdotuksia vapaa-aikalautakunnalle
                  

Liikuntaseurojen neuvottelukunnan kokoonpano 2013-2014.pdf

Neuvottelukunnan toimintasääntö.pdf

5.2.2013 kokousmuistio

23.4.2013 kokousmuistio

11.6.2013 kokousmuistio

17.9.2013 kokousmuistio

5.11.2013 kokousmuistio

Päivitetty 09.12.2013 klo 14:39