Avustukset

Ajankohtaista: On aika palkita menestyneitä nuoria urheilijoita!

Haku nuorten urheilijoiden stipendiin on auki ja tällä kertaa hakeminen tapahtuu tämän linkin kautta. Hakuaika päättyy 30.11.2021.

Lue lisää tiedotteesta.


Liikunta-avustuksia haetaan sähköisen Timmi-järjestelmän kautta. Timmi-järjestelmään pääsee tämän linkin kautta.

Avustuksilla tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa: avustusten tavoitteena on edistää keravalaisten mahdollisuuksia liikkua, harrastaa ja urheilla tavoitteellisesti. Avustusta voidaan myöntää myös ylikunnalliselle yhdistykselle, mikäli Keravalla ei ole tarjota lajissa harrastustoimintaa, yhdistyksen toimipiste on Keravalla tai jäsenistöstä yli 50 % on keravalaisia. Mikäli yhdistys hakee useasta kunnasta avustusta, avustus myönnetään suhteessa keravalaisiin jäseniin.

Liikuntaseurojen toiminta-avustus

Toiminta-avustus myönnetään toiminnan vaikuttavuuden, laajuuden ja laadun perusteella. Avustuksen painopiste on lasten ja nuorten liikunnan tukemisessa. Avustuksen määrään vaikuttavat yhdistyksen jäsenmäärä, säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan osallistuvien määrä, matalan kynnyksen ja erityis- ja integraatioryhmien määrä, liikuntatilakustannukset kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä, seuran järjestämät leirit ja tapahtumat sekä koulutettujen valmentajien ja ohjaajien määrä. Vuoden 2021 avustus perustuu edellisen vuoden toteumaan. Hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 16.

Linkki toiminta-avustuksen myöntöperusteisiin

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2021 käytössä ns. avustusleikkuri, joka estää seuran liikunta-avustusten pienenemisen tai kasvun enemmän kuin 30 % verrattuna seuran vuonna 2020 saamiin avustuksiin.

Toiminta-avustus erityisliikuntatoiminnan järjestämiseen

Avustusta myönnetään liikuntaa järjestäville vammais- ja kansanterveysjärjestöille toiminnan vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella. Avustuksen määrään vaikuttavat säännöllisten harjoituskertojen määrä, säännölliseen toimintaan osallistuvien määrä sekä liikuntatilakustannukset. Vuoden 2021 avustus perustuu edellisen vuoden toteumaan. Hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 16.

Linkki toiminta-avustuksen myöntöperusteisiin

Toiminta-avustuksen laskennassa on vuonna 2021 käytössä ns. avustusleikkuri, joka estää seuran liikunta-avustusten pienenemisen tai kasvun enemmän kuin 30 % verrattuna seuran vuonna 2020 saamiin avustuksiin.

Muu harkinnanvarainen kohdeavustus

Avustusta myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintamallien ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa tai jotka merkittävällä tavalla edistävät keravalaisten liikunnan harrastamista. Avustusta voidaan myöntää myös esimerkiksi kansallisiin tai kansainvälisiin suurtapahtumiin. Hakuaika päättyy 14.5.2021 klo 16 ja 30.11.2021.

Urheilijan stipendi

Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on nuorilla, alle 20-vuotiailla urheilijoilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin ko. avustusta. Hakuaika päättyy 30.11.2021


Linkki Keravan avustusten koontisivulle:

https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/lomakkeet-ja-hakemukset/avustukset

 

Päivitetty 29.10.2021 klo 08:07