Kulttuuriapurahat ja -avustukset

​​Kulttuuripalvelut jakaa kohdeavustuksia sekä ammattitaiteilijoiden ja nuoren taiteenopiskelijan apurahoja vuosittain talousarvion puitteissa. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuuriyhdistysten ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja ryhmien kulttuuritoimintaan.

Kohdeavustukset

Kohdeavustukset kulttuurijärjestöille ovat haettavina kolme kertaa vuodessa:
31.1., 30.4. ja 30.9. mennessä.

Tammikuun kohdeavustusten haku päättyy torstaina 31.1.2019 klo 15:30.
Huhtikuun haku päättyy tiistaina 30.4.2019 klo 15:30.
Syyskuun haku päättyy maanantaina 30.9.2019 klo 15:30.

 

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahat

Apurahat ovat haettavina 31.1. mennessä

Ammattitaiteilijoiden apurahat on tarkoitettu Keravalla vakinaisesti asuvalle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisten taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen.

 

Nuorten taiteenopiskelijoiden apurahat on tarkoitettu taideopiskelusta aiheutuviin kuluihin. Erityisesti kiinnitetään huomiota hakijan edistymiseen opinnoissaan ja taiteenalallaan osoittamaansa lahjakkuuteen. Apurahaa voi hakea alle 30-vuotias taidealan opiskelija.

 

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahoja ei voida ilman erityisiä perusteita myöntää samalle henkilölle useammin kuin kolmen vuoden välein.

 

Ammattitaiteilijoiden ja nuorten taiteenopiskelijoiden apurahojen hakukaika päättyy torstaina 31.1.2019 klo 15:30.


Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan Keravan kulttuuripalveluihin, Paasikivenkatu 12, II-kerros, 04200 Kerava.

Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet

Kohdeavustushakemus

Kohdeavustuksen tilityslomake

Ammattitaiteilijoiden apurahahakemus

Nuorten taiteenopiskelijoiden apurahahakemus

Apurahojen tilityslomake

Päivitetty 15.01.2019 klo 14:17