Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille, tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harrastajille ja kulttuuriyhdistyksille, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana. Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.

Vuonna 2021 myönnettyjen avustusten käyttö ja tilitys - määräaika

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta on päättänyt hyväksyä väliaikaisen muutoksen kulttuuriavustusten käyttöaikatauluun siten, että vuoden 2021 aikana myönnettyjä ja myönnettäviä kulttuuriavustuksia voidaan käyttää 30.6.2022 asti.  Samalla siirretään vastaavasti tiliselvitysten määräaikoja. Avustussääntöjen mukaan tilitys tulee tehdä kuukauden kuluessa avustuksen käytöstä.
Lautakunnan päätös Pöytäkirjahaku-pöytäkirjan asiat (tweb.fi)

Ylimääräinen haku ja määräaikojen pidentäminen

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta päätti 25.3.2021 taiteen ja kulttuurin ammattilaisille suunnatusta ylimääräisestä kulttuuriavustushausta. Tavoitteena on tukea keravalaisten taiteen ja kulttuurin ammattilaisten toimeentuloa sekä selviytymistä korona-ajan yli.

Lisäksi lautakunta päätti pidentää avustusten käytön ja tiliselvitysten määräaikoja:

Myönnetyt kohdeapurahat 2020 ja kaikkien kohdeavustusten määräaikojen pidentäminen

Haku ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille 1.-21.4.2021

Ylimääräistä avustusta voi hakea kahdella perusteella:

1. Haettavalla avustuksella edistetään elämystuotannon uusia innovaatioita tai etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja.

2. Haettavalla avustuksella tuetaan vähintään kaksi vuotta jatkunutta ammattimaista taiteellista tai kulttuurialan toimintaa. Yksittäisen hakijan tulee olla päätoiminen ammattilainen, yhteisön tulee toimia pääsääntöisesti ammattilaisten voimin. Avustusta voi käyttää myös tilakuluihin.

Muutoin ylimääräiset kulttuuriavustukset jaetaan vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lautakunnan 3.12.2020 hyväksymien periaatteiden mukaan. Avustusta voi hakea ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana tai tuotantotukena.


Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät: 

  • esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • tilaustyö
  • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset:

  • esityksen tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • julkaisu- ja ohjaustoiminta

 Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:

  • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen 
  • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
  • vain Keravalla vakinaisesti asuville

Tarkemmat tiedot vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteista löytyvät myös tiedot hakemukseen vaadittavista liitteistä.

Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupungin kirjaamo, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi. Kirjekuoreen/sähköpostin viestikenttään merkintä ”Kulttuuriavustus”.

Huom! Postitse lähetettyjen hakemusten kohdalla viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet 2021 (pdf)

Ammattitaiteilija_Tuotantotuki.pdf

Harrastajat_Tuotantotuki.pdf

Ammattitaiteilijat_Työskentelyapuraha.pdf

Myönnetyn avustuksen tilityslomake (pdf 107kt)


Myönnetyt kohdeapurahat 2020 ja kaikkien kohdeavustusten määräaikojen pidentäminen

Keravan kaupunki on päättänyt että jo myönnettyjä kulttuuripalveluiden kohde-avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on korona-epidemian takia siirtynyt tai peruuntunut.

Vuonna 2020 myönnettyjä avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, kuitenkin viimeistään 3o.6.2021. Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia matalalla kynnyksellä, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden puitteissa. Toisin sanoen hakija voi käyttää avustuksen alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tarkoitukseen, mutta avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on otettava huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden kanssa.

Vuonna 2021 myönnettyjen avustusten käyttöaikaa on jatkettu 30.6.2022 asti.

Tiliselvitysten määräajat siirtyvät vastaavasti. Ne on tehtävä kahden kuukauden kuluessa hankkeen / toiminnan hakemuksessa ilmoitetusta päättymisajasta.


 

Päivitetty 27.09.2021 klo 15:20