Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille, tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harrastajille ja kulttuuriyhdistyksille, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana. Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.


Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät: 

  • esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • tilaustyö
  • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset:

  • esityksen tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • julkaisu- ja ohjaustoiminta

 Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:

  • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen 
  • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
  • vain Keravalla vakinaisesti asuville

Tarkemmat tiedot vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteista löytyvät myös tiedot hakemukseen vaadittavista liitteistä.

Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan postitse osoitteeseen Keravan kaupungin kirjaamo, PL 123, 04201 Kerava tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kerava.fi. Kirjekuoreen/sähköpostin viestikenttään merkintä ”Kulttuuriavustus”.

Huom! Postitse lähetettyjen hakemusten kohdalla viimeisen hakupäivän postileima ei riitä vaan hakemusten tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet 2021 (pdf)

Ammattitaiteilija_Tuotantotuki.pdf

Harrastajat_Tuotantotuki.pdf

Ammattitaiteilijat_Työskentelyapuraha.pdf

Myönnetyn avustuksen tilityslomake


HUOM! Myönnetyt kohdeapurahat

Keravan kaupunki on päättänyt että jo myönnettyjä kulttuuripalveluiden kohde-avustuksia ei peritä takaisin, jos avustettava toiminta on korona-epidemian takia siirtynyt tai peruuntunut. Tarkemmat toimintaohjeet apurahansaajille ovat tulossa kevään aikana.

Avustuksia voi siirtää käytettäväksi myöhäisempään ajankohtaan, mutta kuitenkin viimeistään 3o.6.2021 mennessä. Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia matalalla kynnyksellä, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden puitteissa. Toisin sanoen hakija voi käyttää avustuksen alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavaan tarkoitukseen, mutta avustettavaa toimintaa sopeutettaessa tai siirrettäessä on otettava huomioon, ettei avustuksen käyttö ole ristiriidassa avustuspäätöksen käyttötarkoituksen tai vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteiden kanssa.


 

Päivitetty 17.12.2020 klo 10:30