Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harjoittajille eli ammattitaiteilijoille ja ammattilaisryhmille, tuotantotukena kulttuurin ja taiteen harrastajille ja kulttuuriyhdistyksille, sekä ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana. Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä. Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.


Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät: 

  • esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • tilaustyö
  • julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset:

  • esityksen tai tapahtuman hankinta
  • esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
  • julkaisu- ja ohjaustoiminta

 Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:

  • työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen 
  • työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
  • vain Keravalla vakinaisesti asuville

Tarkemmat tiedot vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteissa. Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteista löytyvät myös tiedot hakemukseen vaadittavista liitteistä.

Anomukset tehdään hakemuslomakkeelle ja toimitetaan Keravan kulttuuripalveluihin, Paasikivenkatu 12, II-kerros, 04200 Kerava.

Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.


Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet

Hakemuskaavake: Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät

Hakemuskaavake: Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset

Hakemuskaavake: Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha 

Päivitetty 28.01.2020 klo 08:30