Järjestä tapahtuma kirjastossa

Kirjasto järjestää paljon tapahtumia ympäri vuoden. Tapahtumia järjestetään itsenäisesti ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ajantasaisen tiedon kirjaston tapahtumista löydät kaupungin tapahtumakalenterista sekä kirjaston Facebook-sivuilta.

Kerro tapahtumaideasi

Ota yhteyttä kirjastoon ja kerro rohkeasti oma tapahtumaideasi! Kerro yhteydenotossasi tapahtuman nimi, sisältö, ajankohta, esiintyjät ja yhteyshenkilön tiedot.

Kirjastossa järjestettävien yhteistyötapahtumien tulee olla avoimia, syrjintävapaita, moniäänisiä ja pääsymaksuttomia. Poliittiset tilaisuudet ovat mahdollisia, jos paikalla on vähintään kolmen puolueen edustajia. Kaupalliset ja myyntiin keskittyvät tilaisuudet eivät ole sallittuja, mutta pienimuotoinen oheismyynti on mahdollista. Oheismyyntiä voi olla esimerkiksi vapaaehtoinen käsiohjelma, kirjamyynti tai muu vastaava.

Yhteydenoton jälkeen mietitään yhdessä, soveltuuko tapahtumasi yhteistyötilaisuudeksi ja löytyykö sille sopiva ajankohta ja tila kirjastosta. Tietoa kirjaston tiloista

Ennen tilaisuutta sovimme muun muassa 

 • tapahtumatilan kalustejärjestelyistä,  
 • lavan kalustetarpeista,  
 • ääniteknikon tarpeesta, 
 • tapahtuman markkinoinnista

Järjestäjän on hyvä olla tapahtumatilan ovella noin puoli tuntia ennen tilaisuuden alkua ottamassa yleisöä vastaan ja vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin.

Viestintä ja markkinointi

Lähtökohtaisesti tapahtuman järjestäjä tekee itse 

 • julisteen (pdf- ja png/jpg-muodoissa; kirjasto voi tulostaa A3- ja A4-kokoja sekä flaijereita) 
 • markkinointitekstin
 • Facebook-tapahtuman (liitä kirjasto rinnakkaisjärjestäjäksi) 
 • tapahtuman kaupungin tapahtumakalenteriin (kalenteriin voi kuka vain viedä tapahtumia) 
 • mahdollisen käsiohjelman (kirjasto voi tulostaa) 

Kirjasto kertoo omissa kanavissaan tapahtumista mahdollisuuksien mukaan. Kirjasto voi tulostaa tapahtuman julisteita esille kirjastoon ja kertoa tapahtumasta omissa sosiaalisen median kanavissaan sekä kirjaston sähköisillä näytöillä ja ilmoitustaululla.

Muu viestintä, kuten mediatiedote, erilaiset tapahtumakalenterit, julisteiden levittäminen ja sosiaalisessa mediassa markkinointi ovat tapahtuman järjestäjän omalla vastuulla 

Huomioi nämä seikat: 

 • Mainitse oman organisaatiosi lisäksi tapahtumajärjestäjänä myös Keravan kaupunginkirjasto.
 • Kirjaston tapahtumatilojen oikeat kirjoitusasut ovat Satusiipi, Pentinkulma-sali, Kerava-parvi.
 • Suosi pystymuotoista julistetta, joka näkyy isompana kirjaston sähköisillä infonäytöillä kuin vaakamuotoinen.
 • Tiedot kaupungin tapahtumakalenteriin ja Facebook-tapahtumiin kannattaa viedä heti, kun tapahtuman olennaiset tiedot ovat selvillä. Tietoja voi täydentää  myöhemmin.
 • Julisteet ja infonäytön ilmoitukset laitetaan kirjastossa esille 2–4 viikkoa ennen tilaisuutta 

Hyödyllisiä linkkejä: 

 • toimitus.keskiuusimaa(a)media.fi 


Päivitetty 13.09.2022 klo 09:32