Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

<< Takaisin

1.8.2018 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kelasta korotuksena yksityisen hoidon tukeen.

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

Alle 3 vuotiaasta e / kk Yli 3 vuotiaasta e / kk ​ 
Hoitorahaa Hoitolisää Kuntalisää Hoitorahaa Hoitolisää Kuntalisää
172,25enintään 144,85560,00172,25enintään 144,85380,00

Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi 170,00 euroa.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on alle 20 tuntia viikossa, maksetaan

Alle 3 vuotiaasta e / kk ​ ​Yli 3 vuotiaasta e / kk ​ ​
Hoitorahaa Hoitolisää Kuntalisää Hoitorahaa Hoitolisää Kuntalisää
63,38puolitettuna224,0063,38puolitettuna152,00

 

Lisätietoja www.kela.fi.

Erityinen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarve

Mikäli lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen, esimerkiksi lapsen kehityksen ja tuen tarve, perheen olosuhteet tai muu lapsen etu, hän voi saada päätöksen kokopäiväisestä varhaikasvatuksesta, vaikka lapsen huoltaja olisi kotona. Tällöin huoltajan tulee pyytää kunnalta lausunto lausunto yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi.

Hakeaksi tukipäätöstä

  1. Täytä lomake Hakemus ja päätös yli 20 tuntia laajemman varhaiskasvatuksen tarpeesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa (PDF)
  2. Toimita täytetty lomake Keravan kaupunkin kasvatuksen ja opetuksen toimialalle, PL 123, 04201 Kerava.
  3. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen kokopäiväisen varhaiskasvatusken tarpeesta ja lähettää lausunnon edelleen Kelaan.

Lisätietoa yksityisen hoidon tuen kuntalisästä

p. 040 318 2006 
(ma - pe klo 9.00 - 12.00)
varhaiskasvatus@kerava.fi

 

 

Päivitetty 19.07.2018 klo 10:14