Päättyneet hankkeet

<<​Takaisin

Taidetivoli

Keravan taidetivoli toteutettiin lukuvuonna 2018-2019. Taidetivolin toiminnassa lapset tutustuivat taiteen perusopetukseen ja keravalaista harrastustoimintaa tuotiin päiväkoteihin. Päiväkodeissa järjestettiin taidekaruselleja, joissa opettajina toimivat taideoppilaitosten opettajat. Taidekaruselleissa lapset tutustuivat kolmeen eri taiteenalaan: musiikkiin, kuvataiteeseen ja tanssiin. 

Taideopetusta järjestivät Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto, Keravan kuvataidekoulu ja Keravan opisto. Taidetivolissa mukana olevat päiväkodit valikoituivat hankkeeseen opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien kriteerien perusteella. Toiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen turvin, ja toiminta oli lapsille ja nuorille maksutonta.

Keravan opistot Keravan musiikkiopisto, Keravan tanssiopisto ja Keravan kuvataidekoulu järjestävät syksyllä 2020 taidekasvatuksen koulutuskokonaisuuden varhaiskasvattajille. Koulutuksessa tutustutaan musiikki-, tanssi- ja kuvataidekasvatukseen sekä kokonaisvaltaisen taidekasvatuksen toteuttamiseen. Koulutuksessa saadaan tietoa, käytännön työkaluja ja rohkeutta käyttää kehoa, liikettä ja tanssia oppimisen ja ilmaisun välineenä lapsiryhmässä.

 

Diggaa mun digimatkaa

Diggaa mun digimatkaa -hanke päättyi 2018, mutta työ lasten sähköisten portfolioiden parissa on Keravalla jatkunut kehittyen. Tällä hetkellä lapselle on mahdollista saada oma sähköinen kasvunkansio kaikissa Keravan kunnallisissa varhaiskasvatusryhmissä. Henkilöstön ja huoltajien tuki ja koulutus jatkuu edelleen. Tukea huoltajille on tarjottu vanhempainiltojen yhteydessä tai erillisten tuki-iltamien merkeissä. Lähituesta on annettu hyvää palautetta ja se on koettu tärkeäksi.

Digitaalinen portfolio tuo mahdollisuuden lisätä huoltajien osallisuutta ja yhteistyötä. Varhaiskasvatuksessa kuvatut videot ja valokuvat tuovat vanhemmat lähemmäksi lapsensa arkea. Huoltajien kotoa lisäämät valokuvat tukevat henkilökunnan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta, kun pysähdytään lapselle tärkeiden asioiden äärelle.  Kuva on hyvä apuväline, jonka avulla lapselle voi esittää täsmällisiä kysymyksiä, sen sijaan, että kysyttäisiin, miten päivä on mennyt. Kuvan/videon avulla lapsi keskittyy keskusteluun. Kuva tuo keskusteluun konkretiaa ja tukee lapsen toimijuuden kokemusta.

Lisäksi materiaali tukee lapsen osallisuutta lapsiryhmässä. Lapsi tulee näkyväksi kavereille ja digiportfolion avulla työskentely vahvistaa samalla lapsen käsitystä itsestään. Digiportfolion avulla vanhempien mielestä lapsen oppiminen ja kasvu on hyvin havaittavissa ja mieleen palautettavissa. Digiportfolion kautta voidaan saada tietoa lapsen kiinnostuksen kohteista ja mitä hän haluaa oppia sekä ideoita, miten tätä taitoa voidaan tukea kotona. Digiportfolion kautta lapselle jää muisto oppimisestaan.

Digitaalinen portfoliotyöskentely on lisännyt iPadien pedagogista käyttöä lapsiryhmissä. Ipadeista on tullut osa arkea ja dokumentoinnista vahva työskentelytapa kasvattajille. Kasvattajien laitteiden käyttötaidot ovat kehittyneet ja pedagogisen dokumentoinnin merkitys vahvistunut. Jatkossa kasvattajien tulisi vielä vahvistaa lasten osallisuutta dokumentoinnissa. Toimittajat tutustuivat Keravalla sähköiseen portfoliotyöskentelyyn alkuvuodesta 2020: https://kaks.fi/digitaaliset-portfoliot-paivakodissa-lapsen-on-helpompi-kertoa-elamastaan/

Lapsen sähköinen portfolio: https://peda.net/kerava/varhaiskasvatus/ldp


Päivitetty 04.08.2020 klo 11:13