Diggaa mun digimatkaa

<<​Takaisin

​​​Kirkkonummen vetämässä hankkeessa kehitetään kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion malli. Digitaalisissa portfolioissa hyödynnetään positiivisen pedagogiikan näkökulmaa ja sisällön tuottamisessa painotetaan medialeikkiä. Tavoitteena on lapsen vahvuuksien, ajatusten, kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja kasvun näkyväksi tekeminen sekä varhaiskasvatuksen ja kodin välisen vuorovaikutuksen edistäminen.
 

Diggaa mun digimatkaa– digimatka jatkuu ja laajenee

Diggaa mun digimatkaa- hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja kokeilla digitaalista portfoliota varhaiskasvatuksessa. Digitaalisella portfoliolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaista, käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattua sähköistä kasvun kansiota, jonka selaamiseen, kommentoimiseen ja materiaalin tuottamiseen vanhemmat luovat tunnukset. Digitaalisuus tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden joustavaan portfolion tarkasteluun ja materiaalin tuottamiseen yhdessä lapsen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin digitaalisen portfolion pedagoginen malli Jyväskylän yliopiston johdolla. Malli koekäytettiin tekemällä 712 digitaalista portfoliota 50 hankeryhmässä Kirkkonummella, Keravalla ja Tuusulassa. Keravalla jatkokehityksessä on mukana Päiväkoti Aarre, Sompion päiväkoti, Keravanjoen päiväkoti, Kanniston päiväkoti ja Keskustan päiväkoti. Kaikki talot eivät ole mukana kokonaisina, vaan kehitys keskittyy muutamiin ryhmiin.

Vuoden 2018 jatkohankkeessa digitaalisen portfolion kehittämisyhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa jatkuu. Jatkohankkeen tavoitteena Keravalla on kehittää portfoliotyöskentelyä erityisesti maahanmuuttajaperheiden ja lasten osallisuuden vahvistamiseksi.

Digitaalisen portfolion oppimisalustana toimii edelleen Peda.net-alusta. Lapselle luodaan oma digitaalinen portfolio vanhempien suostumuksella. Peda.net on Jyväskylän yliopiston ylläpitämä tietoturvallinen oppimisalusta, joka täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Peda.netissä oppija omistaa oman portfolionsa sisällön. Digitaaliseen portfolioon lapsi valitsee itselleen tärkeitä asioita, ajatuksia ja kokemuksia sekä varhaiskasvatuksen että kodin arjesta. Vanhemmat voivat toimia lapsensa portfolion kommentoijana sekä tuottaa sisältöjä yhdessä lapsensa kanssa. Portfolion sisältöä hyödynnetään osana lapsen varhaiskasvatus-suunnitelmaa.

Vuonna 2016 julkaistu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet korostaa lasten ja perheiden osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Diggaa mun digimatkaa- hanke pyrkii edistämään toimintakulttuurin muutosta tarjoamalla lapsille mahdollisuuden viestiä ja tallentaa itselleen merkittäviä arjen kokemuksia sekä tuoda esille henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita, oppimista ja osaamista. Vanhemmille digitaalinen portfolio luo mahdollisuuden kurkistaa lapsen varhaiskasvatusarkeen sekä yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa tukea lapsen onnistumisen ja oppimisen kokemuksia.

Myös jatkohanke toimii Kerava varhaiskasvatuksen lisäksi Kirkkonummen ja Tuusulan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kirkkonummella digitaalista portfoliota kehitetään alle 3 -vuotiaiden lasten kanssa työskentelyyn ja Tuusulassa kehittämistyö keskittyy esi-ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen. Jyväskylän yliopisto tutkii digitaalista portfoliotyöskentelyä ja kehittää sitä edelleen alle 3-vuotiaita, maahanmuuttajaperheitä sekä esi-ja alkuopetusta paremmin palvelevaksi yhteistyössä hankeryhmien ja perheiden kanssa.  

Tavoitteena on, että Diggaa mun digimatkaa-hankkeen myötä digitaalinen portfoliopedagogiikka on käytössä Keravan kaikissa kunnallisissa päiväkodeissa 1.1.2020

Lisätietoja:
hankekoordinaattori Kirsi-Marja Heikkinen puh. 050 414 3568
tvt-tukihenkilö Heidi Kajan 040 318 3382
 

Digitaalisen portfolion ohjevideo


Päivitetty 15.04.2019 klo 09:47