Varhaiskasvatuksen kehittäminen

Laadun arviointi Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa laadun arviointia tehdään koko toiminta- / lukuvuoden ajan sekä kunnan, päiväkodin että ryhmän tasoilla. Laadun arviointia on kehitetty usean vuoden ajan.

Varhaiskasvatuksen toimintaa arvioidaan Keravan varhaiskasvatussuunnitelman, yksiköiden toimintasuunnitelmien ja ryhmien suunnitelmien arvioimisen yhteydessä sekä viikoittaisissa tiimipalavereissa, päivittäisessä toiminnassa ja keskusteluissa huoltajien, lasten ja henkilökunnan kesken.

Digitaalisen portfolion (Peda.net) avulla toiminnan dokumentointia ja sen avulla toiminnan arviointia toteutetaan säännöllisesti arjen toiminnassa.

Erityisesti Keravan varhaiskasvatusta arvioidaan syväoppimisen (Michael Fullan, New Pedagogies for Deep Learning) taitoportaiden avulla. Taitoportaita on kehitetty yhdessä varhaiskasvattajien, huoltajien ja lasten kanssa. Taitoportaita on tehty huoltajien ja henkilöstön välisen yhteistyön arvioimiseen, laatukriteerien (sensitiivisyys ja johtaminen) arvioimiseen sekä lasten kaveri- ja tiimityötaitojen arvioimiseen pedagogisen toiminnan kehittämiseksi.

Lisäksi Keravan varhaiskasvatusta arvioidaan kehittävän palautteen observoinnin avulla (Reunamo Education Research Oy).

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa arvioinnin menetelminä käytetään erityisesti:

  • Huoltajien ja henkilökunnan yhteistyön taitoportaat
  • Laatukriteerien taitoportaat (sensitiivisyys/johtaminen)
  • Lasten kaveri- ja tiimityön taitoportaat
  • Lasten kuvien ja tuotosten keskustelu ja arviointi peda.net:n kautta
  • Oppimisympäristöjen arviointi
  • Varhaiskasvatuksen / esiopetuksen asiakastyytyväisyyskysely
  • Henkilökunnan TVT-taitojen kysely (syksy, kevät)
  • Kehittävän palautteen observoinnit
  • Arvioinnin vuosikellojen toteuttaminen

Kaikkien arvioinnin menetelmien kautta saadaan tärkeää tietoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseksi koko toimintavuoden/lukuvuoden ajan. Lisäksi edellisen toimintavuoden arvioinnin tuloksia hyödynnetään seuraavan toimintavuoden/lukuvuoden suunnittelussa.

Keravan varhaiskasvatuksessa otetaan elokuussa 2020 käyttöön arvioinnin vuosikellot. Arvioinnin vuosikellot on tehty kunnan varhaiskasvatuksen tasolle, päiväkotitasolle ja jokaisen ryhmän ryhmätasolle. Arvioinnin vuosikelloihin on koottu kaikkien arvioinnin menetelmien käyttö ajallisesti toimintavuoden aikana. Arvioinnin vuosikellojen toteuttaminen tehostaa laadun arviointia varhaiskasvatuksessa ja tekee sen näkyvämmäksi.  

Laadun arvioinnin asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

Keravan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt vuorovuosittain varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Kysely toteutetaan vuosittain helmikuussa. Kysely on tarkoitettu kaikille asiakasperheille sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen kyselyn yhteydessä järjestetään lapsille ja huoltajille toiminnallisia rasteja päiväkodeissa. Rasteilla lapset ja huoltajat arvioivat varhaiskasvatuksen toimintaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksia käsitellään koko kunnan tasolla sekä päiväkodeittain. Kyselyn tuloksista pohditaan muiden arvioinnin tuloksien kanssa kokonaisuutena esimerkiksi seuraavan toimintavuoden / lukuvuoden kehittämiskohteet.

Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskysely 2020

Poikkeusolojen asiakastyytyväisyyskysely 2020

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2019


Käynnissä olevat hankkeet

Erasmus+ hanke

Päättyneet hankkeet

Taidetivoli

Diggaa mun digimatkaa 

Yhteiset hankkeet perusopetuksen kanssa

Päivitetty 10.07.2020 klo 08:45