Perhepäivähoito

Perhepäivähoito voi olla kunnallista tai yksityisesti tuotettua. Keravan kaupungin ostaessa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta, asiakkaan päivähoitomaksu on samansuuruinen kuin kunnallisessa perhepäivähoidossa. Perhepäivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän sopimuksen lapsen hoidosta.

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllinen ja kodinomainen hoitomuoto, joka sopii erityisesti pienille ja infektioherkille lapsille. Perhepäivähoidon toiminnan perustana on varhaiskasvatustavoitteiden mukainen toiminta. Perhepäivähoitajat suunnittelevat ja toteuttavat toimintaansa oman lapsiryhmänsä iän ja tarpeiden mukaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Perhepäivähoitajalla voi olla vakituisesti hoidossa hoitajan omat lapset mukaan lukien neljä kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta sekä viidentenä osapäiväisesti yksi esiopetuksessa oleva lapsi.

Perhepäivähoito on kunnallista varhaiskasvatusta. Päivähoitomaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Perhepäivähoitoon  haetaan 
sähköisellä hakemuksella Hakuhelmi-palvel​un​ kautta.

Kunnallinen perhepäivähoitaja on kaupungin työntekijä. Kunnallisten perhepäivähoitajien ohjaajana toimii päiväkodinjohtaja Suvi Mustajärvi,
p. 040 318 3393.

Perhepäivähoidon varahoito

Tarve varahoitoon voi syntyä perhepäivähoitajan työajantasauksen, loman tai muun esteen vuoksi. Kunnallisen perhepäivähoidon varahoito järjestetään päiväkodeissa.

Perhepäivähoidon ostopalvelu

Ostopalveluperhepäivähoidossa lapsi hyväksytään kunnalliseen varhaiskasvatukseen, jolloin hän saa kunnallisen varhaiskasvatuksen edut.
Kaupunki ostaa hoitopaikan yksityiseltä perhepäivähoitajalta.  

Ostopalveluperhepäivähoitoa koordinoi varhaiskasvatusyksikön johtaja Merja Torkkel puh; 040 318 3341

Oletko kiinnostunut toimimaan yksityisenä perhepäivähoitajana?

Etsimme joukkoomme lisää vastuuntuntoisia ja yhteistyökykyisiä, lasten parissa työskentelystä innostuneita henkilöitä. Tarjoamme itsenäisen työn, koulutusmahdollisuudet ja hyvän tuen työlle. Jos kiinnostut, ota yhteys Merja Torkkeliin puh, 040 318 3341.

 

Päivitetty 15.06.2018 klo 12:29