Tukea oppimiseen ja kehitykseen

<<​Takaisin

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa erityisopettaja toimii erityiskasvatuksen asiantuntijana. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänä on varhaisen puuttumisen periaatteella vastata erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen yksilöllisen kehityksen, kasvun ja oppimisen tukemisesta. Lisäksi erityislastentarhaopettaja tukee perheitä ja muuta päiväkodin henkilökuntaa erityislasten kanssa toimimisessa.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen päivähoito järjestetään lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden tavallisessa päiväkotiryhmässä, perhepäivähoidossa tai alueellisessa pienryhmässä.

Päivitetty 13.08.2020 klo 11:22