Lapsen kasvun tuki ja hyvinvointi

Lapsen kasvua ja oppimista tuetaan päivähoidossa harkituilla ryhmärakenteilla, normaaleilla arjen kasvatusmenetelmillä, hyvällä yhteistyöllä vanhempien, varhaiskasvatuksen, alkuopetuksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä tarvittaessa varhaiserityiskasvatuksen menetelmin.​​

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema tuki. Suunnitelmaan kirjataan lapsen kehitykseen ja tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä toteuttamistapa ja arviointi.

Päivitetty 19.07.2018 klo 11:14