Kotihoidon tuki

<< Takaisin

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Sitä voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen tai kotiin palkattu hoitaja.

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Hoitoraha maksetaan perheen tuloista riippumatta. Lapsen huoltajat voivat olla töissä tai esimerkiksi palkallisella vuosilomalla ja saada silti hoitorahaa, jos lapsi on kotihoidossa. Hoitolisää maksetaan perheen yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Lisäksi perhe voi saada kuntalisää, jos täyttää sen maksuehdot.

Lue lisää kotihoidon tuesta Kelan sivuilta.

Päivitetty 19.07.2018 klo 10:23