Lapsen hoitaminen kotona

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka ​alle 3-vuotiasta lasta hoitaa kotona tämän huoltaja tai muu hoitaja, kuten sukulainen tai kotiin palkattu hoitaja. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Lisäksi perhe voi saada tietyin ehdoin kuntalisää tai erityiskeravalisää.

 

 

Päivitetty 30.07.2018 klo 11:31