Maksut

<<​Takaisin

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävän maksun enimmäismäärä on:

  • perheen nuorimmasta hoidossa olevasta lapsesta 288 euroa / kk. 
  • ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta
  • jokaisesta seuraavasta lapsesta enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta

Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Varhaiskasvatus on kokoaikaista, jos varhaiskasvatuksen varattu tuntimäärä on lapsella kuukaudessa 147 tuntia tai enemmän. 

Tulojen vaikutus maksuun

Varhaiskasvatusmaksu riippuu perheen tuloista. Varhaiskasvatusmaksun voi arvioida maksulaskurilla.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan kaavalla:

(perheen bruttotulot - perhekoon mukainen tuloraja) * 10,7 % = asiakasmaksu euroina kuukaudessa

Esimerkiksi 3-henkinen perhe, ja jonka bruttotulot ovat 5 000 € / kk, maksaa varhaiskasvatusmaksua yhdestä lapsesta: (5 000 € - 2 756 €) * 10,7 % = 240 €.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. 

Tulorajat:

​Perheen koko, henkilöä​2​3​4​5​6
​Tuloraja, euroa/kuukausi ​2 136​2 756​3 129​3 502​3 874

Päivitetty 10.08.2020 klo 09:02