Oppimisen tuki ja oppilashuolto

<<​Takaisin

Oppilashuolto 

Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluvat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhuollon palvelut. Psykologipalvelua antavat lapsipsykologi, koulupsykologit sekä perheneuvola. Kuraattoripalvelua tarjoaa koulujen kuraattorit ja varhaiskasvatuksen perhetyöntekijät. Terveydenhuollon palveluja esiopetusikäisille tarjoaa neuvola. 

Oppilashuollon tukea voi pyytää lapsen huoltaja tai esiopetusryhmän kasvattaja huoltajan suostumuksella. Esioppilaan tuen tarpeen selvittämiseen ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Ryhmä kokoontuu huoltajan suostumuksella, ja lähtökohtaisesti huoltaja ja esioppilas osallistuvat kokoontumiseen.

Esiopetusta ja oppilashuoltoa tarjotaan myös yhteisöllisesti. Yhteisöllisessä oppilashuollossa ei koskaan käsitellä yksittäisen oppilaan asioita, vaan yhteisöllinen oppilashuolto on koko esiopetusryhmän ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:11