Oppimisen tuki ja oppilashuolto

<<​Takaisin

Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetusryhmissä annetaan lapsille tarvittavaa tukea kasvun haasteisiin, mahdollisiin oppimisvaikeuksiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tuki toteutetaan tiivissä yhteistyössä eri kasvatuksen ammattilaisten ja lapsen vanhempien kanssa. 

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Esiopetuksessa yleisen tuen tukimuotoja ovat mm:

  • pedagogiset ratkaisut (mm. tukiopetus ja erityiset apuvälineet)
  • oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt, ryhmäkoon muutokset, tulkitsemis- ja avustajapalvelut
  • yhteistyön vahvistaminen ja hyvä vuorovaikutus suhteessa lapsiin, henkilöstöön ja huoltajiin
  • varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki.

Tehostettu tuki on intensiivisempää tukea lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostetussa tuessa mm:

  • eri tukimuotojen käyttö on vahvempaa, intensiivisempää ja suunnitelmallisempaa.
  • tuen tarve arvioidaan ja tuki suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa.
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja on aina mukana työskentelyssä. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Erityistä tukea tarvitaan silloin, kun lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden, toimintavajavuuden tai kasvuympäristöön liittyvien riskitekijöiden vuoksi. Erityistä tukea voidaan järjestää tavanomaisessa esiopetusryhmässä tai erityisryhmässä.

Yleisen tuen ja tehostetun tuen tukimuotojen lisäksi erityisen tuen muotoja voivat olla:

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:10