Esiopetus

Video in English

Esiopetus alkaa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua, yleensä sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen osallistumisesta vastaavat huoltajat.

Esiopetuksesta voi olla poissa vain erityisestä syystä, kuten lapsen sairastuessa tai perheen matkan takia. Poissaoloja anotaan päiväkodinjohtajalta lomakkeella (PDF). Poissaolon vaikutuksesta lapsen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen keskustellaan lapsen esiopettajan kanssa.

Keravalla esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä koulujen tiloissa. Esiopetusta järjestetään koulujen toiminta-aikoina, neljä tuntia päivässä ja vähintään 700 tuntia lukuvuodessa.

Esiopetus (4 tuntia päivässä) on maksutonta. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta täydentävästä esiopetuksesta peritään varatun hoitoajan mukainen maksu (90%/70%/50%).

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, taiteilemalla, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Esiopetukseen ilmoittautumiseen ja viestintään käytetään Wilma-järjestelmää. 

Lisätietoja esiopetuksesta

Päivitetty 20.06.2022 klo 09:47