Varhaiskasvatus


Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Keravan kaupunki järjestää keravalaisille lapsille laadukkaat ja kattavat varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut. Keravalla jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada osa- tai kokoaikaista varhaiskasvatusta perheen tarpeiden mukaan. 

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat:

Kaupungin lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta.
 

Esitteet ja suunnitelmat

Varhaiskasvatus Keravalla-esite (pdf)

Keravan varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)
Early Childhood Education and Care Services in Kerava (In English)

Liikunnan vuosisuunnitelma (pdf)
Keravan kasvatuksen ja opetuksen TVT-suunnitelma (pdf)

 

Päivitetty 21.06.2022 klo 12:40