Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on kouluajan ulkopuolella järjestettävää, tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta lapsille ja nuorille. Keravalaisissa taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa opiskellaan kuvataidetta, musiikkia, tanssia ja teatteria. 

Opetus ja opetussuunnitelmat perustuvat Taiteen perusopetuslakiin. Pitkäjänteinen, laadukas ja tavoitteellinen opetus antaa vankan tieto- ja taitopohjan sekä syvällisen näkökulman taiteeseen. Taideopetus tarjoaa lapsille ja nuorille väylän itseilmaisulle ja vahvistaa heidän sosiaalisia taitojaan.

Oppilaitoksiin voi tutustua tarkemmin niiden omilla verkkosivuilla, joille pääsee siirtymään alla olevista linkeistä:

Päivitetty 04.05.2022 klo 15:27