Pidennetty oppivelvollisuus

<<​Takaisin

Pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavat oppilaat

  • aloittavat esiopetuksen mahdollisuuksien mukaan jo 5-vuotiaana
  • jatkavat tarvittaessa 6-vuotiaana aloitetussa esiopetuksessa toisen vuoden
  • saavat erityistä tukea esi- ja perusopetuksen aikana
  • opiskelevat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä ovat muun muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä muutoin ruumiillisesti tai henkisesti vaikeasti vammaiset tai kehityksessään viivästyneet lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Kaikki näkö- tai kuulovammaiset eivät kuitenkaan automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin.

Pidennetyn oppivelvollisuuden aloittaminen

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja samalla erityisestä tuesta tulee tehdä pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkua, lapsen ollessa 5-vuotias.  Tällöin lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo sen vuoden syksytä, jolloin hän täyttää 5 vuotta.

Pidennetyn oppivelvollisuuden ja samalla kertaa tehtävän erityisen päätöksen perusteluina tulee olla psykologinen tai lääketieteellinen lausunto. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja. 

Esiopetus pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Jos huoltaja päättää, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5-vuotiaana, lapselle annetaan heti erityistä tukea ja laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus vastaa 6-vuotiaana aloitettua esiopetusta.

Jos lapsi aloittaa esiopetuksen 6-vuotiaana, esiopetus voi kestää yhden tai kaksi vuotta. Kolmas esiopetusvuosi voi tulla kysymykseen, jos lapsella on esiopetusvuoden aikana pitkiä sairauspoissaoloja.

Ne pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, jotka tulevat opiskelemaan osittain tai kokonaan yksilöllistettyjä oppimääriä, suorittavat esiopetuksen Savion koulussa.

Muut pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat oppilaat, joiden opetuspaikka tulee luultavimmin olemaan lähikoulussa tai muussa erityisluokassa, jatkavat esiopetusvuotensa varhaiskasvatuksen esiopetusryhmässä.​

Päätöksen purkaminen

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä.

Päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä voidaan tehdä, vaikka oppilas tarvitsisi edelleen erityistä tukea. Päätös tehdään aina oppilaan edun ja tarpeiden perusteella. Jos erityisen tuen lopettamisesta tehdään päätös, samalla tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä. 

Päätökset tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja.

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:49