Oppimäärän yksilöllistäminen

<<​Takaisin

Perusopetuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea jokaista oppilasta siten, että hän saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Tarvittaessa oppimäärän suorittamista voidaan tukea keskittymällä vain oppiaineen ydinsisältöihin (painotettu opetus). Vähimmäisvaatimus yleisen oppimäärän suorittamiseksi on arvosana 5.

Mikäli edes ydinsisältöjen suorittaminen hyväksystysti ei ole mahdollista tehostetusta tuesta huolimatta, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. 

Oppiaineen yksilöllistämispäätöstä varten laaditaan pedagoginen selvitys yhdessä huoltajien kanssa. Selvitykseen liitetään asiantuntijalausunto, joka voi olla esimerkiksi psykologin, neuropsykologin, lastenpsykiatrin tai lääkärin laatima. Päätöksen oppiaineiden yksilöllistämisestä ja samalla erityisestä tuesta tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja.

Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen. Oppilasta tuetaan näissä asioissa muilla sopivilla tuen muodoilla.

Päivitetty 17.06.2021 klo 12:15