Erityiset opetusjärjestelyt

<<​Takaisin

Koulupäivän lyhentäminen tilapäisesti

Oppilaan koulupäivää voidaan lyhentää asiantuntijalausuntojen perusteella. Näin voidaan toimia, jos täysimittaisen koulupäivän suorittaminen olisi oppilaalle kohtuutonta olosuhteet ja aiemmat opinnot huomoiden, tai koulupäivän lyhentäminen on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvästä syyystä.

Koulupäivän lyhentämispäätöksen tekee kasvun ja oppimisen tuen johtaja. Päätös tehdään aina määräajaksi ja enintään lukukaudeksi kerrallaan.

Päivitetty 17.06.2021 klo 09:47