Oppilaaksi ottaminen

<<​Takaisin

Suomenkielisen opetuksen toissijaiset oppilaaksioton kriteerit

​Huoltajat voivat halutessaan hakea oppilaalle koulupaikkaa myös muusta koulusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Kouluun voidaan ottaa toissijaisia hakijoita, jos oppilaan luokka-asteella on vapaita paikkoja. 

Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan vasta sen jälkeen, kun oppilas on saanut päätöksen ensisijaisesta lähikoulusta. Toissijaista oppilaspaikkaa haetaan sen koulun rehtorilta, josta oppilaspaikkaa toivotaan. Hakemus tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja, jolla ei ole Wilma-tunnuksia, voi tulostaa ja täyttää paperisen hakulomakkeen (PDF). Lomaketta saa myös koulujen rehtoreilta.

Rehtori tekee päätöksen toissijaista koulupaikkaa hakevien oppilaiden ottamisesta kouluun. Rehtori ei voi ottaa kouluun toissijaisia oppilaita, jos opetusryhmässä ei ole tilaa.

Toissijaista oppilaspaikkaa hakevat valitaan vapaille oppilaspaikoille seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien periaatteiden mukaisesti:

  1. Oppilas asuu Keravalla
  2. Oppilaan koulumatkan pituus: Matka mitataan Reitti-Gis-ohjelmalla. Tätä kriteeriä sovellettaessa koulupaikka myönnetään oppilaalle, jolla on lyhin matka toissijaiseen kouluun.
  3. Sisaruusperuste: Oppilaan vanhempi sisarus käy asianomaista koulua. Sisaruusperustetta ei kuitenkaan sovelleta, jos vanhempi sisarus on päätöksentekohetkellä kyseisen koulun ylimmällä luokalla.
  4. Arvonta: Mikäli samat hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita oppilaspaikkoja, oppilaat valitaan arpomalla.

Oppilaalla ei ole koulukuljetusoikeutta toissijaiseen kouluun, koska se ei ole opetuksen järjestäjän osoittama lähikoulu. Matkojen järjestämisestä ja matkakustannuksista vastaavat huoltajat. Poikkeuksena ovat ne oppilaat, joilla olisi oikeus perusopetuslain mukaiseen koulukuljetukseen myös lähikoulussaan kulloinkin voimassa olevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.


 

Päivitetty 17.12.2021 klo 10:32