Oppilaaksi ottaminen

<<​Takaisin

Suomenkielisen opetuksen ensisijaiset oppilaaksioton kriteerit

Keravan kaupungin perusopetuksessa noudatetaan seuraavia tärkeysjärjestyksessä  olevia ensisijaisen oppilaaksi ottamisen perusteita (Kasvatus- ja opetuslautakunta 24.11.2021/ 134 §):

1. Lausuntoon perustuvat erityisen painavat terveydelliset tai
oppilashuollolliset syyt

Oppilaalla on terveydentilaan liittyvä tai muu oppilashuollollinen syy, jonka perusteella hänelle osoitetaan lähikoulu yksilöllisen arvioinnin perusteella. Huoltajan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä perusopetusjohtajalle lääkärin lausunto, jos hakemuksen perusteena on terveydentilaan liittyvä syy, tai asiantuntijalausunto, jos kyseessä on muu oppilashuollollinen syy. Syyn täytyy olla sellainen, joka suoraan vaikuttaa siihen, minkälaisessa koulussa oppilas pystyy opiskelemaan.


2. Oppilaan yhtenäinen koulupolku

Yhtenäiskoulussa vuosiluokilla 1-6 opiskellut oppilas jatkaa koulua samassa koulussa myös vuosiluokat 7-9.


3. Oppilaan koulumatkan pituus

Oppilaalle osoitetaan lähikoulu oppilaan ikä ja kehitystaso sekä koulumatkan pituus ja turvallisuus huomioiden. Lähikouluksi voidaan osoittaa muukin kuin oppilaan asuinpaikkaa fyysisesti lähinnä oleva koulu. Koulumatkan pituus mitataan Reitti-Gis-ohjelmalla.

 

Asuinpaikan vaihtuessa oppilaalla on oikeus käydä sitä koulua, jonka oppilaaksi hänet on otettu, kuluvan lukuvuoden loppuun saakka. Huoltajat kuitenkin vastaavat tällaisessa tapauksessa koulumatkojen järjestelyistä ja kustannuksista itse. Asuinosoitteen muuttumisesta on aina ilmoitettava lapsen koulun rehtorille.

Lue lisää: Muuttavat oppilaat

Päivitetty 17.12.2021 klo 10:28