Oppilaaksi ottaminen

<<​Takaisin

Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksioton kriteerit

Musiikin painotettua opetusta annetaan Sompion koulussa vuosiluokille 1-9.  Painotettuun opetukseen voi hakea koulun aloittamisen yhteydessä oppilaan aloittaessa 1. vuosiluokalla. 

Koulutulokkaan huoltaja voi hakea toissijaisen haun kautta lapselleen musiikkiluokkapaikkaa Sompion koulusta. Musiikkiluokalle valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen kautta ja luokalle valitaan enintään 24 oppilasta. Sompion koulu ilmoittaa soveltuvuuskokeen ajankohdan huoltajille.  

Uusintasoveltuvuuskoe järjestetään viikon sisällä varsinaisesta soveltuvuuskokeesta. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut koepäivänä sairaana. Hakijan on esitettävä sairaustodistus sairaudesta oman koulun rehtorille ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Musiikkiluokan oppilaille tehdään oppilaaksiottopäätös 9. vuosiluokan loppuun asti. 

Painotusluokille valitaan ensisijaisesti keravalaisia oppilaita. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Muusta kunnasta muuttava, vastaavassa painotuksessa opiskellut oppilas otetaan painotusluokalle ilman soveltuvuuskoetta. 

Muilta vuosiluokilta mahdollisesti vapautuneet oppilaspaikat julistetaan haettaviksi lukuvuosittain kevätlukukaudella, jolloin järjestetään soveltuvuuskoe. Vapautuneet oppilaspaikat täytetään seuraavan lukuvuoden alusta lukien. 

Oppilaaksiottopäätöksen painotusopetukseen tekee perusopetusjohtaja. 


Lue lisää painotetusta opetuksesta.

Päivitetty 17.12.2021 klo 10:56