Oppilaaksi ottaminen

<<​Takaisin

Painotetun opetuksen oppilaaksioton kriteerit

Yhdelle painotusluokalle valitaan enintään 24 oppilasta soveltuvuuskokeen perusteella. 

Haun yhteydessä oppilas voi valita tärkeysjärjestyksessä 1–2 painotusta, joihin hän pyrkii. Ilmoitettu tärkeysjärjestys on sitova, eikä järjestystä voi enää myöhemmin vaihtaa. Jos oppilas on haun yhteydessä ilmoittanut kaksi painotetun opetuksen toivetta ja hänet hyväksytään ensimmäiseksi vaihtoehdoksi merkittyyn painotettuun opetukseen, häntä ei enää oteta huomioon toisena vaihtoehtona olleen painotuksen oppilaaksiotossa. Jos oppilaan saama pistemäärä ei riitä ensisijaiseen painotustoiveeseen, hän voi päästä opiskelemaan toissijaiseen painotustoiveeseen soveltuvuuskokeen perusteella.  Mikäli oppilas ei saa lainkaan paikkaa painotetusta opetuksesta, oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisen oppilaaksioton kriteereiden mukaan. 

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään arvontaa.

Uusintasoveltuvuuskoe järjestetään viikon sisällä varsinaisesta soveltuvuuskokeesta. Oppilas voi osallistua uusintasoveltuvuuskokeeseen vain, jos hän on ollut koepäivänä sairaana. Hakijan on esitettävä sairaustodistus sairaudesta oman koulun rehtorille ennen uusintakokeeseen osallistumista.

Liikuntaluokille haetaan kaupungin yhteisellä haulla, eikä koulutoiveita huomioida. Liikuntaluokille valituille tehdään oppilaaksiottopäätökset koulumatkan pituuden perusteella. Liikuntaluokka pyritään perustamaan niin, että puolet valituista oppilaista on tyttöjä ja puolet poikia.

Alakoulun musiikkiluokan oppilaille tehdään oppilaaksiottopäätös 9. vuosiluokan loppuun asti. Tämä päätös ei estä oppilasta yläkoulun nivelvaiheessa hakemasta johonkin toiseen painotusopetukseen tai siirtymästä yleisopetukseen.

Painotusluokille valitaan ensisijaisesti keravalaisia oppilaita. Ulkopaikkakuntalaisia voidaan ottaa painotettuun opetukseen vain, jos keravalaisia kriteerit täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi aloituspaikkoihin nähden. Muusta kunnasta muuttava, vastaavassa painotuksessa opiskellut oppilas otetaan painotusluokalle ilman soveltuvuuskoetta. 

Mahdollisesti vapautuneet oppilaspaikat julistetaan haettaviksi lukuvuosittain kevätlukukaudella, jolloin järjestetään soveltuvuuskoe. Vapautuneet oppilaspaikat täytetään seuraavan lukuvuoden alusta lukien. 

Oppilaaksiottopäätöksen painotusopetukseen tekee perusopetusjohtaja. 


Lue lisää painotetusta opetuksesta.

Päivitetty 14.10.2020 klo 14:05