Muuttavat oppilaat

<<​Takaisin

Keravan sisällä muuttava oppilas​

Huoltajien tulee ilmoittaa muutosta hyvissä ajoin oppilaan koulun rehtorille. Koulupaikka tarkistetaan, kun oppilaan osoite muuttuu. Alakouluikäiselle oppilaalle osoitetaan uusi lähikoulu, jos jokin muu kuin entinen koulu on lähempänä uutta kotia. Yläkouluikäiselle oppilaalle koulupaikka määritellään uudelleen vain huoltajan toiveesta.

Muuttava oppilas saa halutessaan jatkaa vanhassa koulussa lukuvuoden loppuun asti. Huoltajat huolehtivat tällöin koulumatkakustannuksista. Mikäli oppilas haluaa jatkaa edelleen seuraavana lukuvuonna vanhassa koulussaan, huoltaja voi hakea oppilaalle toissijaista koulupaikkaa. Lue lisää: hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun.

 

Keravalle muuttava oppilas

Huoltaja täyttää Muuttavan oppilaan tiedot -lomakkeen (PDF) ja toimittaa sen allekirjoitettuna kasvatuksen ja opetuksen toimialalle (PL 123, 04201 Kerava) tai sähköpostin liitteenä opetus@kerava.fi. Kaikkien lapsen virallisten huoltajien täytyy allekirjoittaa lomake. Lomakkeen saapumisen jälkeen kasvatuksen ja opetuksen toimialalta ollaan yhteydessä huoltajaan. Oppilaalle osoitetaan lähikoulu ensisijaisen oppilaaksioton kriteereiden mukaan. 

Lisätietoja tarvittaessa: toimistosihteeri p. 040 318 2828

Päivitetty 19.12.2018 klo 13:32