Koulun aloittaminen

<<​Takaisin

Ensimmäiselle luokalle luokalle ilmoittaudutaan loppuvuonna sähköistä Wilma-järjestelmää käyttäen. Keravalla asuvien oppilaiden koteihin lähetetään syksyn aikana opas koulutulokkaiden vanhemmille, josta löytyvät ohjeet ilmoittautumista varten. Oppaan voit lukea myös sähköisenä versiona. Mikäli tarvitset apua ilmoittautumisessa, ota yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoihin,
p. 040 318 2728 tai 040 318 2247.

OHJEVIDEOT

Kouluun ilmoittautumisesta, oppilaaksi ottamisesta ja koulupaikan määräytymisestä on laadittu ohjevideot suomeksi ja englanniksi:

Koulutulokkaan ilmoittaminen kouluun 

Comprehensive school enrollment

Musiikin painotettu opetus

Weighted-curriculum education in music

Ensisijainen oppilaaksiotto

Primary school admission

Toissijainen oppilaaksiotto 

Secondary school admission 


Syksyllä 2021 koulun aloittavien ilmoittautuminen


Loka-marraskuu
 • Tervetuloa kouluun -oppaat postitetaan koteihin.
 • Koulutulokasinfo koulutulokkaiden huoltajille etäyhteyksillä 20.10.2020
 • Alakouluun Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen, sekä ruotsinkieliseen perusopetukseen ja musiikkiluokalle hakeminen Wilman kautta 26.10.–12.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Tammikuu
 • Musiikkiluokan soveltuvuuskokeet pidetään Sompion koulussa 11.01.–22.01.2021 välisenä aikana. Koulu ilmoittaa soveltuvuuskokeen ajankohdan kullekin hakijalle henkilökohtaisesti.
 • Musiikkiluokan uusintasoveltuvuuskokeet pidetään Sompion koulussa 25.01.–29.01.2021. Uusintasoveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain, jos hakija on ollut sairaana varsinaisena soveltuvuuskoepäivänä. Sairaudesta tulee esittää sairaustodistus Sompion koulun rehtorille.

Helmikuu
 • Musiikkiluokan ja Svenskbacka skolan ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksiottopäätökset tiedotetaan Wilmassa 10.02.2021.

Maalis-huhtikuu
 • Muut oppilaaksiottopäätökset tiedotetaan Wilmassa 25.03.2021.
 • Toissijainen haku 26.03.–08.04.2021 klo 15.00 mennessä.
 • Toissijaiset päätökset tiedotetaan Wilmassa 15.04.2021.
 • Iltapäivätoimintaan haetaan 26.03.–22.04.2021.

Toukokuu
 • Iltapäivätoiminnan päätökset tiedotetaan Wilmassa 06.05.2021.
 • Koulutulokkaiden kouluun tutustumispäivä on kaikissa kouluissa keskiviikkona 12.05.2021 klo 9.00—11.00. Koulutulokkaiden kouluun tutustumispäivä pidetään kaikissa kouluissa. Lapsi osallistuu päivään yhdessä huoltajansa kanssa.


 

 

 

Päivitetty 29.06.2020 klo 15:08