Koulumatkat ja -kuljetukset

<<​Takaisin

Huoltajan tulee tukea lasta ja opastaa koulumatkan kulkemisessa.

Jos 1. - 2. luokan oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on yli 3 km ja 3. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti asiantuntijalausuntojen perusteella.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista voit lukea koulukuljetusoppaasta (PDF).

Koulukuljetusta anotaan Wilman kautta sähköisellä hakemuksella kohdassa ”Hakemukset ja päätökset” -> ”Tee uusi hakemus” tai toimittamalla koulukuljetushakemus oppilaan koulun rehtorille. Tietosuojasyistä hakemuksen liitteitä ei voi toimittaa Wilmassa, vaan liitteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen 

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala /Koulukuljetukset

Kauppakaari 11, 04201 Kerava

tai PL 123, 04201 Kerava

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaamme sähköpostitse koulukuljetukset@kerava.fi tai puhelimitse 040 318 4092 (taloussihteeri).

Päivitetty 10.11.2022 klo 16:12