Peruskouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sähköistä Wilma-järjestelmää käyttäen. Tuleville seitsemäsluokkalaisille oppilaaksi ottamisen päätös tehdään ilman ilmoittautumista oppilaaksiottamisen perusteiden mukaisesti. Keravalla asuvien oppilaiden koteihin lähetetään koulutulokkaiden ja kuudesluokkalaisten oppaat, joista löytyvät ohjeet ilmoittautumista ja yläkouluun siirtymistä varten. Mikäli tarvitset apua ilmoittautumisessa, ota yhteyttä toimistosihteeriin p. 040 318 2828 .


Erityisen tuen oppilaat

Jos oppilas tarvitsee opinnoissaan erityistä tukea, opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen johtajaan, p. 040 318 4022 tai kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan, p. 040 318 2247.

 

Maahanmuuttajaoppilaat

Maahanmuuttajille, jotka eivät puhu suomea, annetaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijaan, p. 040 318 2728.

Lue lisää maahanmuuttajien opetuksesta.

Päivitetty 17.12.2021 klo 09:14