Oppilashuolto

<<​Takaisin

Psykologi

Psykologityön keskeisenä toimintaperiaatteena on tukea koulun kasvatus- ja opetustyötä sekä edistää oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin toteutumista kouluyhteisössä. Toiminnan tavoitteena on onnistuneen koulunkäynnin edistäminen ja tukeminen sekä ennaltaehkäisevästi että korjaavasti.

Työn keskeisinä painopistealueina ovat alakouluissa erilaiset koulunkäyntijärjestelyihin liittyvät tutkimukset, oppilastapaamiset ja neuvottelut huoltajien, opettajien ja yhteistyötahojen kanssa. 

Pääsyyt psykologille tuloon ovat oppimisvaikeudet sekä erilaiset koulunkäyntijärjestelyjä koskevat kysymykset, käytöshäiriöt, levottomuus, keskittymisvaikeudet, psykosomaattiset oireet, ahdistuneisuus sekä koulunkäynnin laiminlyöminen, esiintymisjännitys tai ongelmat sosiaalisissa suhteissa.

Jos lapsella tai nuorella:

  • esiintyy vaikeuksia oppimisessa tai epäillään oppimisvaikeutta, psykologi voi tehdä oppilaalle oppimisvaikeustutkimuksen huoltajan luvalla. Mikäli oppilaalla todetaan oppimisvaikeuksia, psykologi voi suositella ja on yleensä mukana suunnittelemassa oppilaalle järjestettäviä tukitoimia ja jatkotutkimuksia. Oppimisen tukitoimia voivat olla esimerkiksi: osa-aikainen erityisopetus, oppiaineen yksilöllistäminen ja erityisryhmäopetus.
  • ilmenee oireilua psyykkisessä hyvinvoinnissa, psykologi voi arvioida tilanteen ja tarjota tukikeskustelukäyntejä. Tarvittaessa psykologi ohjaa oppilaan jatkotutkim​uksiin ja/tai -hoitoon muun muassa perheneuvolaan, terveyskeskukseen, psykiatrin poliklinikalle tai Nuorten pysäkille. 

  • psykologi tukee oppilasta myös erilaisissa kriisitilanteissa sekä kuuluu oppilashuollon jäsenenä automaattisesti koulun kriisityöryhmään.​

Psykologien yhteystiedot

  • Roosa Hämäläinen, Keravan lukio ja Keuda Sarviniitynkatu sovitut opintolinjat, 040 318 2432
  • Helinä Lautamaja, Ali-Kerava ja Kurkela, 040 318 2161
  • Katja Aherikko, Kilta ja Kaleva, 040 318 2959
  • Sompion, Ahjon, Savion, Keravanjoen, Päivölänlaakson ja Svenskbackan sekä Careerian ja Keudan psykologiasioissa ota yhteys johtavaan kuraattoriin. Siirry katsomaan kuraattorien yhteystiedot.                                                                         


Päivitetty 24.01.2022 klo 11:31