Oppilashuolto

<<​Takaisin

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen, jonka tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä sekä sosiaalista hyvinvointia kouluyhteisössä. Työ painottuu ongelmien ennaltaehkäisyyn. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, vanhemmat, opettaja tai joku muu oppilaan tilanteesta huolestunut henkilö. Koulukuraattorityössä korostuu reagoiminen yhteiskunnallisiin lasten ja nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin.

Huolen aiheita voivat olla luvattomat poissaolot, kiusaaminen, pelot, vaikeudet luokkakavereiden kanssa, motivaation puute, koulunkäynnin laiminlyönti, yksinäisyys, aggressiivisuus, häiritsevä käytös, päihteiden käyttö sekä perheen vaikeudet. 

Työskentely tapahtuu tapaamalla oppilasta ja tarvittaessa perhettä, yhteistyössä opettajien kanssa. Koulukuraattori voi myös auttaa koulun ulkopuolisen avun ja tuen hankkimisessa oppilaalla tai perheelle. Tarvittaessa koulukuraattori työskentelee myös oppilasryhmien ja luokkien kanssa. Koulukuraattori antaa tarvittaessa myös selvityksiä ja lausuntoja koulunkäynnin sosiaalisista edellytyksistä esim. sosiaalisista syistä aiheutuvan tehostetun sekä erityisen tuen tarpeesta.

Koulupolun nivelvaiheissa työskentely on tärkeä osa oppilaan onnistuneen koulupolun turvaamisessa. Varsinkin yläluokilla opetusjärjestelyjen tarpeen arviointi ja niihin ohjaaminen, yhteistyössä perheen ja oppilaan koko tukiverkoston kanssa, on osa koulukuraattorin työtä. Tavoitteena on nuoria kokonaisvaltaisesti tukemalla luoda heille edellytyksiä saada päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus.​

Kuraattoreiden yhteystiedot

 • Roope Ahonen, Keravan lukio, 040 318 4365
 • Miila Anttila, Sompio yläkoulu ja Ali-Kerava, 040 318 2189
 • Miia Hautaniemi-Bustamante, esiopetus ja varhaiskasvatus, 040 318 4197
 • Ina Kuula, resurssikuraattori, Sompio alakoulu ja Savio, 040 318 2826
 • Merja Kuusimaa, Ahjo ja Kurkela, 040 318 2434
 • Ulla Lind, Keuda Keskikatu ja Sarviniitynkatu, 040 318 2964
 • Merianna Niemi, Keuda Keskikatu, 040 318 4364
 • Kati Nikulainen, Kilta, Ahjo ja esiopetus, 040 318 2947
 • Satu Mölsä, Keuda Sarviniitynkatu, Careeria, 040 318 3603
 • Sari Rauhamäki, johtava kuraattori, Kaleva ja Svenskbacka, 040 318 2809
 • Taru Reutsalo-Ollikainen, Keravanjoki yläkoulu ja Päivölänlaakso, 040 318 3011
 • Margit Väkiparta, Keravanjoki alakoulu ja Savio, 040 318 2570
Päivitetty 24.01.2022 klo 11:30